Jadwal Sholat Ygdyr

Jadwal Waktu Sholat Ygdyr,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak02:12
 • Shubuh02:32
 • Terbit04:27
 • Dhuha04:27
 • Dzuhur12:16
 • Ashar16:15
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:42
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak02:12
 • Shubuh02:32
 • Terbit04:28
 • Dhuha04:28
 • Dzuhur12:16
 • Ashar16:15
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:42
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak02:12
 • Shubuh02:32
 • Terbit04:28
 • Dhuha04:28
 • Dzuhur12:16
 • Ashar16:15
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:42
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak02:13
 • Shubuh02:33
 • Terbit04:28
 • Dhuha04:28
 • Dzuhur12:17
 • Ashar16:15
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:42
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak02:13
 • Shubuh02:33
 • Terbit04:29
 • Dhuha04:29
 • Dzuhur12:17
 • Ashar16:15
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:42
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak02:14
 • Shubuh02:34
 • Terbit04:29
 • Dhuha04:29
 • Dzuhur12:17
 • Ashar16:16
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:42
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak02:15
 • Shubuh02:35
 • Terbit04:29
 • Dhuha04:29
 • Dzuhur12:17
 • Ashar16:16
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:41
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak02:15
 • Shubuh02:35
 • Terbit04:30
 • Dhuha04:30
 • Dzuhur12:18
 • Ashar16:16
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:41
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak02:16
 • Shubuh02:36
 • Terbit04:30
 • Dhuha04:30
 • Dzuhur12:18
 • Ashar16:16
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:41
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak02:17
 • Shubuh02:37
 • Terbit04:31
 • Dhuha04:31
 • Dzuhur12:18
 • Ashar16:16
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:40
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak02:18
 • Shubuh02:38
 • Terbit04:31
 • Dhuha04:31
 • Dzuhur12:18
 • Ashar16:16
 • Maghrib19:47
 • Isya'21:40
 • 4 Julai 2019 - Kh
 • Imsak02:18
 • Shubuh02:38
 • Terbit04:32
 • Dhuha04:32
 • Dzuhur12:18
 • Ashar16:16
 • Maghrib19:46
 • Isya'21:40

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Ygdyr