Jadwal Sholat Istanbul

Jadwal Waktu Sholat Istanbul,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 12 November 2019 - Se
 • Imsak05:58
 • Shubuh06:18
 • Terbit07:40
 • Dhuha07:40
 • Dzuhur12:58
 • Ashar15:37
 • Maghrib17:58
 • Isya'19:28
 • 13 November 2019 - Ra
 • Imsak05:59
 • Shubuh06:19
 • Terbit07:41
 • Dhuha07:41
 • Dzuhur12:58
 • Ashar15:36
 • Maghrib17:58
 • Isya'19:27
 • 14 November 2019 - Kh
 • Imsak06:00
 • Shubuh06:20
 • Terbit07:42
 • Dhuha07:42
 • Dzuhur12:59
 • Ashar15:36
 • Maghrib17:57
 • Isya'19:26
 • 15 November 2019 - Ju
 • Imsak06:01
 • Shubuh06:21
 • Terbit07:43
 • Dhuha07:43
 • Dzuhur12:59
 • Ashar15:35
 • Maghrib17:56
 • Isya'19:26
 • 16 November 2019 - Sa
 • Imsak06:02
 • Shubuh06:22
 • Terbit07:45
 • Dhuha07:45
 • Dzuhur12:59
 • Ashar15:34
 • Maghrib17:55
 • Isya'19:25
 • 17 November 2019 - Ah
 • Imsak06:03
 • Shubuh06:23
 • Terbit07:46
 • Dhuha07:46
 • Dzuhur12:59
 • Ashar15:34
 • Maghrib17:54
 • Isya'19:24
 • 18 November 2019 - Is
 • Imsak06:04
 • Shubuh06:24
 • Terbit07:47
 • Dhuha07:47
 • Dzuhur12:59
 • Ashar15:33
 • Maghrib17:54
 • Isya'19:24
 • 19 November 2019 - Se
 • Imsak06:05
 • Shubuh06:25
 • Terbit07:48
 • Dhuha07:48
 • Dzuhur13:00
 • Ashar15:33
 • Maghrib17:53
 • Isya'19:23
 • 20 November 2019 - Ra
 • Imsak06:06
 • Shubuh06:26
 • Terbit07:49
 • Dhuha07:49
 • Dzuhur13:00
 • Ashar15:32
 • Maghrib17:52
 • Isya'19:23
 • 21 November 2019 - Kh
 • Imsak06:07
 • Shubuh06:27
 • Terbit07:50
 • Dhuha07:50
 • Dzuhur13:00
 • Ashar15:31
 • Maghrib17:52
 • Isya'19:22
 • 22 November 2019 - Ju
 • Imsak06:08
 • Shubuh06:28
 • Terbit07:51
 • Dhuha07:51
 • Dzuhur13:00
 • Ashar15:31
 • Maghrib17:51
 • Isya'19:22
 • 23 November 2019 - Sa
 • Imsak06:09
 • Shubuh06:29
 • Terbit07:53
 • Dhuha07:53
 • Dzuhur13:01
 • Ashar15:31
 • Maghrib17:50
 • Isya'19:21

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Istanbul