Jadwal Sholat Istanbul

Jadwal Waktu Sholat Istanbul,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 26 November 2020 - Kh
 • Imsak06:12
 • Shubuh06:32
 • Terbit07:56
 • Dhuha07:56
 • Dzuhur13:02
 • Ashar15:29
 • Maghrib17:49
 • Isya'19:20
 • 27 November 2020 - Ju
 • Imsak06:13
 • Shubuh06:33
 • Terbit07:57
 • Dhuha07:57
 • Dzuhur13:02
 • Ashar15:29
 • Maghrib17:48
 • Isya'19:20
 • 28 November 2020 - Sa
 • Imsak06:13
 • Shubuh06:33
 • Terbit07:58
 • Dhuha07:58
 • Dzuhur13:02
 • Ashar15:29
 • Maghrib17:48
 • Isya'19:20
 • 29 November 2020 - Ah
 • Imsak06:14
 • Shubuh06:34
 • Terbit07:59
 • Dhuha07:59
 • Dzuhur13:03
 • Ashar15:29
 • Maghrib17:48
 • Isya'19:20
 • 30 November 2020 - Is
 • Imsak06:15
 • Shubuh06:35
 • Terbit08:00
 • Dhuha08:00
 • Dzuhur13:03
 • Ashar15:28
 • Maghrib17:47
 • Isya'19:19
 • 1 Disember 2020 - Se
 • Imsak06:16
 • Shubuh06:36
 • Terbit08:01
 • Dhuha08:01
 • Dzuhur13:03
 • Ashar15:28
 • Maghrib17:47
 • Isya'19:19
 • 2 Disember 2020 - Ra
 • Imsak06:17
 • Shubuh06:37
 • Terbit08:02
 • Dhuha08:02
 • Dzuhur13:04
 • Ashar15:28
 • Maghrib17:47
 • Isya'19:19
 • 3 Disember 2020 - Kh
 • Imsak06:18
 • Shubuh06:38
 • Terbit08:03
 • Dhuha08:03
 • Dzuhur13:04
 • Ashar15:28
 • Maghrib17:47
 • Isya'19:19
 • 4 Disember 2020 - Ju
 • Imsak06:19
 • Shubuh06:39
 • Terbit08:04
 • Dhuha08:04
 • Dzuhur13:04
 • Ashar15:28
 • Maghrib17:46
 • Isya'19:19
 • 5 Disember 2020 - Sa
 • Imsak06:20
 • Shubuh06:40
 • Terbit08:05
 • Dhuha08:05
 • Dzuhur13:05
 • Ashar15:28
 • Maghrib17:46
 • Isya'19:19
 • 6 Disember 2020 - Ah
 • Imsak06:20
 • Shubuh06:40
 • Terbit08:06
 • Dhuha08:06
 • Dzuhur13:05
 • Ashar15:28
 • Maghrib17:46
 • Isya'19:19

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Istanbul