Jadwal Sholat Jakarta Pusat

Jadwal Waktu Sholat Jakarta Pusat, DKI

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 21 Mac 2019 - Kh
 • Imsak04:32
 • Shubuh04:42
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:02
 • Ashar15:13
 • Maghrib18:05
 • Isya'19:14
 • 22 Mac 2019 - Ju
 • Imsak04:32
 • Shubuh04:42
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:02
 • Ashar15:13
 • Maghrib18:05
 • Isya'19:14
 • 23 Mac 2019 - Sa
 • Imsak04:31
 • Shubuh04:41
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:01
 • Ashar15:13
 • Maghrib18:04
 • Isya'19:13
 • 24 Mac 2019 - Ah
 • Imsak04:31
 • Shubuh04:41
 • Terbit05:54
 • Dhuha06:17
 • Dzuhur12:01
 • Ashar15:13
 • Maghrib18:04
 • Isya'19:13
 • 25 Mac 2019 - Is
 • Imsak04:31
 • Shubuh04:41
 • Terbit05:54
 • Dhuha06:17
 • Dzuhur12:01
 • Ashar15:13
 • Maghrib18:03
 • Isya'19:12
 • 26 Mac 2019 - Se
 • Imsak04:31
 • Shubuh04:41
 • Terbit05:54
 • Dhuha06:17
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:14
 • Maghrib18:03
 • Isya'19:12
 • 27 Mac 2019 - Ra
 • Imsak04:31
 • Shubuh04:41
 • Terbit05:54
 • Dhuha06:17
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:14
 • Maghrib18:02
 • Isya'19:11
 • 28 Mac 2019 - Kh
 • Imsak04:31
 • Shubuh04:41
 • Terbit05:54
 • Dhuha06:17
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:14
 • Maghrib18:02
 • Isya'19:11
 • 29 Mac 2019 - Ju
 • Imsak04:31
 • Shubuh04:41
 • Terbit05:54
 • Dhuha06:17
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:14
 • Maghrib18:01
 • Isya'19:11
 • 30 Mac 2019 - Sa
 • Imsak04:30
 • Shubuh04:40
 • Terbit05:54
 • Dhuha06:17
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:14
 • Maghrib18:01
 • Isya'19:10
 • 31 Mac 2019 - Ah
 • Imsak04:30
 • Shubuh04:40
 • Terbit05:53
 • Dhuha06:16
 • Dzuhur11:59
 • Ashar15:14
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:10

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Jakarta Pusat