Jadwal Sholat Jakarta Pusat

Jadwal Waktu Sholat Jakarta Pusat, DKI

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 6 Mac 2021 - Sa
 • Imsak04:33
 • Shubuh04:43
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:06
 • Ashar15:08
 • Maghrib18:12
 • Isya'19:21
 • 7 Mac 2021 - Ah
 • Imsak04:33
 • Shubuh04:43
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:06
 • Ashar15:09
 • Maghrib18:11
 • Isya'19:21
 • 8 Mac 2021 - Is
 • Imsak04:33
 • Shubuh04:43
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:06
 • Ashar15:09
 • Maghrib18:11
 • Isya'19:20
 • 9 Mac 2021 - Se
 • Imsak04:33
 • Shubuh04:43
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:05
 • Ashar15:09
 • Maghrib18:11
 • Isya'19:20
 • 10 Mac 2021 - Ra
 • Imsak04:33
 • Shubuh04:43
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:05
 • Ashar15:10
 • Maghrib18:10
 • Isya'19:20
 • 11 Mac 2021 - Kh
 • Imsak04:32
 • Shubuh04:42
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:05
 • Ashar15:10
 • Maghrib18:10
 • Isya'19:19
 • 12 Mac 2021 - Ju
 • Imsak04:32
 • Shubuh04:42
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:05
 • Ashar15:10
 • Maghrib18:09
 • Isya'19:19
 • 13 Mac 2021 - Sa
 • Imsak04:32
 • Shubuh04:42
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:04
 • Ashar15:11
 • Maghrib18:09
 • Isya'19:18
 • 14 Mac 2021 - Ah
 • Imsak04:32
 • Shubuh04:42
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:04
 • Ashar15:11
 • Maghrib18:08
 • Isya'19:18
 • 15 Mac 2021 - Is
 • Imsak04:32
 • Shubuh04:42
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:04
 • Ashar15:11
 • Maghrib18:08
 • Isya'19:17
 • 16 Mac 2021 - Se
 • Imsak04:32
 • Shubuh04:42
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:03
 • Ashar15:12
 • Maghrib18:07
 • Isya'19:17
 • 17 Mac 2021 - Ra
 • Imsak04:32
 • Shubuh04:42
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:03
 • Ashar15:12
 • Maghrib18:07
 • Isya'19:16

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Jakarta Pusat