Jadwal Sholat New York

Jadwal Waktu Sholat New York,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 12 November 2019 - Se
 • Imsak04:53
 • Shubuh05:13
 • Terbit06:35
 • Dhuha06:35
 • Dzuhur11:47
 • Ashar14:24
 • Maghrib16:49
 • Isya'18:16
 • 13 November 2019 - Ra
 • Imsak04:54
 • Shubuh05:14
 • Terbit06:36
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur11:47
 • Ashar14:24
 • Maghrib16:48
 • Isya'18:15
 • 14 November 2019 - Kh
 • Imsak04:55
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:37
 • Dhuha06:37
 • Dzuhur11:47
 • Ashar14:23
 • Maghrib16:47
 • Isya'18:14
 • 15 November 2019 - Ju
 • Imsak04:56
 • Shubuh05:16
 • Terbit06:38
 • Dhuha06:38
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:22
 • Maghrib16:47
 • Isya'18:14
 • 16 November 2019 - Sa
 • Imsak04:57
 • Shubuh05:17
 • Terbit06:40
 • Dhuha06:40
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:22
 • Maghrib16:46
 • Isya'18:13
 • 17 November 2019 - Ah
 • Imsak04:58
 • Shubuh05:18
 • Terbit06:41
 • Dhuha06:41
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:21
 • Maghrib16:45
 • Isya'18:13
 • 18 November 2019 - Is
 • Imsak04:59
 • Shubuh05:19
 • Terbit06:42
 • Dhuha06:42
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:20
 • Maghrib16:44
 • Isya'18:12
 • 19 November 2019 - Se
 • Imsak05:00
 • Shubuh05:20
 • Terbit06:43
 • Dhuha06:43
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:20
 • Maghrib16:44
 • Isya'18:12
 • 20 November 2019 - Ra
 • Imsak05:01
 • Shubuh05:21
 • Terbit06:44
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur11:49
 • Ashar14:19
 • Maghrib16:43
 • Isya'18:11
 • 21 November 2019 - Kh
 • Imsak05:02
 • Shubuh05:22
 • Terbit06:45
 • Dhuha06:45
 • Dzuhur11:49
 • Ashar14:19
 • Maghrib16:42
 • Isya'18:11

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat New York