Jadwal Sholat Newark

Jadwal Waktu Sholat Newark,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Julai 2021 - Ju
 • Imsak03:45
 • Shubuh05:49
 • Terbit04:05
 • Dhuha06:27
 • Dzuhur13:14
 • Ashar17:10
 • Maghrib20:33
 • Isya'22:17
 • 24 Julai 2021 - Sa
 • Imsak03:47
 • Shubuh05:50
 • Terbit04:07
 • Dhuha06:28
 • Dzuhur13:15
 • Ashar17:10
 • Maghrib20:33
 • Isya'22:16
 • 25 Julai 2021 - Ah
 • Imsak03:48
 • Shubuh05:51
 • Terbit04:08
 • Dhuha06:29
 • Dzuhur13:15
 • Ashar17:09
 • Maghrib20:32
 • Isya'22:14
 • 26 Julai 2021 - Is
 • Imsak03:50
 • Shubuh05:52
 • Terbit04:10
 • Dhuha06:30
 • Dzuhur13:15
 • Ashar17:09
 • Maghrib20:31
 • Isya'22:13
 • 27 Julai 2021 - Se
 • Imsak03:51
 • Shubuh05:53
 • Terbit04:11
 • Dhuha06:31
 • Dzuhur13:15
 • Ashar17:09
 • Maghrib20:30
 • Isya'22:11
 • 28 Julai 2021 - Ra
 • Imsak03:53
 • Shubuh05:54
 • Terbit04:13
 • Dhuha06:31
 • Dzuhur13:14
 • Ashar17:09
 • Maghrib20:29
 • Isya'22:10
 • 29 Julai 2021 - Kh
 • Imsak03:54
 • Shubuh05:54
 • Terbit04:14
 • Dhuha06:32
 • Dzuhur13:14
 • Ashar17:08
 • Maghrib20:28
 • Isya'22:09
 • 30 Julai 2021 - Ju
 • Imsak03:56
 • Shubuh05:55
 • Terbit04:16
 • Dhuha06:33
 • Dzuhur13:14
 • Ashar17:08
 • Maghrib20:27
 • Isya'22:07
 • 31 Julai 2021 - Sa
 • Imsak03:57
 • Shubuh05:56
 • Terbit04:17
 • Dhuha06:34
 • Dzuhur13:14
 • Ashar17:08
 • Maghrib20:26
 • Isya'22:06

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Newark