Jadwal Sholat Newark

Jadwal Waktu Sholat Newark,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 19 April 2019 - Ju
 • Imsak04:29
 • Shubuh06:15
 • Terbit04:49
 • Dhuha06:51
 • Dzuhur13:07
 • Ashar16:52
 • Maghrib19:54
 • Isya'21:24
 • 20 April 2019 - Sa
 • Imsak04:27
 • Shubuh06:14
 • Terbit04:47
 • Dhuha06:50
 • Dzuhur13:07
 • Ashar16:52
 • Maghrib19:55
 • Isya'21:25
 • 21 April 2019 - Ah
 • Imsak04:25
 • Shubuh06:12
 • Terbit04:45
 • Dhuha06:48
 • Dzuhur13:07
 • Ashar16:53
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:27
 • 22 April 2019 - Is
 • Imsak04:23
 • Shubuh06:11
 • Terbit04:43
 • Dhuha06:47
 • Dzuhur13:06
 • Ashar16:53
 • Maghrib19:57
 • Isya'21:28
 • 23 April 2019 - Se
 • Imsak04:21
 • Shubuh06:10
 • Terbit04:41
 • Dhuha06:46
 • Dzuhur13:06
 • Ashar16:53
 • Maghrib19:58
 • Isya'21:30
 • 24 April 2019 - Ra
 • Imsak04:20
 • Shubuh06:08
 • Terbit04:40
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur13:06
 • Ashar16:54
 • Maghrib19:59
 • Isya'21:31
 • 25 April 2019 - Kh
 • Imsak04:18
 • Shubuh06:07
 • Terbit04:38
 • Dhuha06:43
 • Dzuhur13:06
 • Ashar16:54
 • Maghrib20:00
 • Isya'21:32
 • 26 April 2019 - Ju
 • Imsak04:16
 • Shubuh06:06
 • Terbit04:36
 • Dhuha06:42
 • Dzuhur13:06
 • Ashar16:54
 • Maghrib20:01
 • Isya'21:34
 • 27 April 2019 - Sa
 • Imsak04:14
 • Shubuh06:04
 • Terbit04:34
 • Dhuha06:40
 • Dzuhur13:06
 • Ashar16:54
 • Maghrib20:02
 • Isya'21:35
 • 28 April 2019 - Ah
 • Imsak04:12
 • Shubuh06:03
 • Terbit04:32
 • Dhuha06:39
 • Dzuhur13:05
 • Ashar16:55
 • Maghrib20:03
 • Isya'21:37
 • 29 April 2019 - Is
 • Imsak04:10
 • Shubuh06:02
 • Terbit04:30
 • Dhuha06:38
 • Dzuhur13:05
 • Ashar16:55
 • Maghrib20:04
 • Isya'21:38

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Newark