Jadwal Sholat Houston

Jadwal Waktu Sholat Houston,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak04:34
 • Shubuh04:54
 • Terbit06:19
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur13:31
 • Ashar17:04
 • Maghrib20:33
 • Isya'22:02
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak04:34
 • Shubuh04:54
 • Terbit06:19
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur13:31
 • Ashar17:04
 • Maghrib20:33
 • Isya'22:02
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak04:35
 • Shubuh04:55
 • Terbit06:19
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur13:31
 • Ashar17:04
 • Maghrib20:33
 • Isya'22:02
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak04:35
 • Shubuh04:55
 • Terbit06:20
 • Dhuha06:20
 • Dzuhur13:32
 • Ashar17:05
 • Maghrib20:34
 • Isya'22:02
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak04:35
 • Shubuh04:55
 • Terbit06:20
 • Dhuha06:20
 • Dzuhur13:32
 • Ashar17:05
 • Maghrib20:34
 • Isya'22:02
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak04:36
 • Shubuh04:56
 • Terbit06:20
 • Dhuha06:20
 • Dzuhur13:32
 • Ashar17:05
 • Maghrib20:34
 • Isya'22:02
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak04:36
 • Shubuh04:56
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:21
 • Dzuhur13:32
 • Ashar17:05
 • Maghrib20:34
 • Isya'22:02
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak04:37
 • Shubuh04:57
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:21
 • Dzuhur13:32
 • Ashar17:05
 • Maghrib20:34
 • Isya'22:02
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak04:37
 • Shubuh04:57
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:21
 • Dzuhur13:33
 • Ashar17:06
 • Maghrib20:34
 • Isya'22:02
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak04:38
 • Shubuh04:58
 • Terbit06:22
 • Dhuha06:22
 • Dzuhur13:33
 • Ashar17:06
 • Maghrib20:34
 • Isya'22:01
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak04:38
 • Shubuh04:58
 • Terbit06:22
 • Dhuha06:22
 • Dzuhur13:33
 • Ashar17:06
 • Maghrib20:34
 • Isya'22:01

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Houston