Jadwal Sholat Denpasar

Jadwal Waktu Sholat Denpasar, Bali

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 19 September 2021 - Ah
 • Imsak04:45
 • Shubuh04:55
 • Terbit06:09
 • Dhuha06:32
 • Dzuhur12:15
 • Ashar15:30
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:27
 • 20 September 2021 - Is
 • Imsak04:45
 • Shubuh04:55
 • Terbit06:08
 • Dhuha06:31
 • Dzuhur12:15
 • Ashar15:30
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:27
 • 21 September 2021 - Se
 • Imsak04:44
 • Shubuh04:54
 • Terbit06:07
 • Dhuha06:30
 • Dzuhur12:14
 • Ashar15:29
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:27
 • 22 September 2021 - Ra
 • Imsak04:43
 • Shubuh04:53
 • Terbit06:07
 • Dhuha06:30
 • Dzuhur12:14
 • Ashar15:28
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:27
 • 23 September 2021 - Kh
 • Imsak04:43
 • Shubuh04:53
 • Terbit06:06
 • Dhuha06:29
 • Dzuhur12:14
 • Ashar15:27
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:26
 • 24 September 2021 - Ju
 • Imsak04:42
 • Shubuh04:52
 • Terbit06:06
 • Dhuha06:29
 • Dzuhur12:13
 • Ashar15:27
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:26
 • 25 September 2021 - Sa
 • Imsak04:42
 • Shubuh04:52
 • Terbit06:05
 • Dhuha06:28
 • Dzuhur12:13
 • Ashar15:26
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:26
 • 26 September 2021 - Ah
 • Imsak04:41
 • Shubuh04:51
 • Terbit06:05
 • Dhuha06:28
 • Dzuhur12:13
 • Ashar15:25
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:26
 • 27 September 2021 - Is
 • Imsak04:40
 • Shubuh04:50
 • Terbit06:04
 • Dhuha06:27
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:24
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:26
 • 28 September 2021 - Se
 • Imsak04:40
 • Shubuh04:50
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:24
 • Maghrib18:16
 • Isya'19:26
 • 29 September 2021 - Ra
 • Imsak04:39
 • Shubuh04:49
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:23
 • Maghrib18:16
 • Isya'19:26

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Denpasar