Jadwal Sholat Denpasar

Jadwal Waktu Sholat Denpasar, Bali

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 20 Mac 2019 - Ra
 • Imsak04:58
 • Shubuh05:08
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:29
 • Ashar15:42
 • Maghrib18:32
 • Isya'19:42
 • 21 Mac 2019 - Kh
 • Imsak04:58
 • Shubuh05:08
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:42
 • Maghrib18:31
 • Isya'19:41
 • 22 Mac 2019 - Ju
 • Imsak04:58
 • Shubuh05:08
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:42
 • Maghrib18:31
 • Isya'19:40
 • 23 Mac 2019 - Sa
 • Imsak04:58
 • Shubuh05:08
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:30
 • Isya'19:40
 • 24 Mac 2019 - Ah
 • Imsak04:57
 • Shubuh05:07
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:30
 • Isya'19:39
 • 25 Mac 2019 - Is
 • Imsak04:57
 • Shubuh05:07
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:27
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:29
 • Isya'19:39
 • 26 Mac 2019 - Se
 • Imsak04:57
 • Shubuh05:07
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:27
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:29
 • Isya'19:38
 • 27 Mac 2019 - Ra
 • Imsak04:57
 • Shubuh05:07
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:27
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:28
 • Isya'19:38
 • 28 Mac 2019 - Kh
 • Imsak04:57
 • Shubuh05:07
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:26
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:28
 • Isya'19:37
 • 29 Mac 2019 - Ju
 • Imsak04:57
 • Shubuh05:07
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:26
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:27
 • Isya'19:37
 • 30 Mac 2019 - Sa
 • Imsak04:57
 • Shubuh05:07
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:26
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:27
 • Isya'19:36
 • 31 Mac 2019 - Ah
 • Imsak04:57
 • Shubuh05:07
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:25
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:26
 • Isya'19:36

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Denpasar