Jadwal Sholat Denpasar

Jadwal Waktu Sholat Denpasar, Bali

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 20 Julai 2019 - Sa
 • Imsak05:05
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:33
 • Dhuha06:56
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:48
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:32
 • 21 Julai 2019 - Ah
 • Imsak05:05
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:33
 • Dhuha06:56
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:48
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:32
 • 22 Julai 2019 - Is
 • Imsak05:05
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:33
 • Dhuha06:56
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:48
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:32
 • 23 Julai 2019 - Se
 • Imsak05:05
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:33
 • Dhuha06:56
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:49
 • Maghrib18:19
 • Isya'19:32
 • 24 Julai 2019 - Ra
 • Imsak05:05
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:33
 • Dhuha06:56
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:49
 • Maghrib18:19
 • Isya'19:32
 • 25 Julai 2019 - Kh
 • Imsak05:05
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:33
 • Dhuha06:56
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:49
 • Maghrib18:19
 • Isya'19:32
 • 26 Julai 2019 - Ju
 • Imsak05:05
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:32
 • Dhuha06:55
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:49
 • Maghrib18:19
 • Isya'19:32
 • 27 Julai 2019 - Sa
 • Imsak05:05
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:32
 • Dhuha06:55
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:49
 • Maghrib18:19
 • Isya'19:32
 • 28 Julai 2019 - Ah
 • Imsak05:05
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:32
 • Dhuha06:55
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:49
 • Maghrib18:19
 • Isya'19:32
 • 29 Julai 2019 - Is
 • Imsak05:05
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:32
 • Dhuha06:55
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:49
 • Maghrib18:19
 • Isya'19:32
 • 30 Julai 2019 - Se
 • Imsak05:04
 • Shubuh05:14
 • Terbit06:32
 • Dhuha06:55
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:49
 • Maghrib18:20
 • Isya'19:32

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Denpasar