Jadwal Sholat Denpasar

Jadwal Waktu Sholat Denpasar, Bali

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 19 Januari 2019 - Sa
 • Imsak04:41
 • Shubuh04:51
 • Terbit06:11
 • Dhuha06:34
 • Dzuhur12:32
 • Ashar15:55
 • Maghrib18:48
 • Isya'20:04
 • 20 Januari 2019 - Ah
 • Imsak04:42
 • Shubuh04:52
 • Terbit06:12
 • Dhuha06:35
 • Dzuhur12:32
 • Ashar15:55
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:04
 • 21 Januari 2019 - Is
 • Imsak04:42
 • Shubuh04:52
 • Terbit06:12
 • Dhuha06:35
 • Dzuhur12:32
 • Ashar15:55
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:04
 • 22 Januari 2019 - Se
 • Imsak04:43
 • Shubuh04:53
 • Terbit06:13
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur12:33
 • Ashar15:55
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:04
 • 23 Januari 2019 - Ra
 • Imsak04:43
 • Shubuh04:53
 • Terbit06:13
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur12:33
 • Ashar15:55
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:04
 • 24 Januari 2019 - Kh
 • Imsak04:44
 • Shubuh04:54
 • Terbit06:13
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur12:33
 • Ashar15:55
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:03
 • 25 Januari 2019 - Ju
 • Imsak04:44
 • Shubuh04:54
 • Terbit06:14
 • Dhuha06:37
 • Dzuhur12:33
 • Ashar15:55
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:03
 • 26 Januari 2019 - Sa
 • Imsak04:45
 • Shubuh04:55
 • Terbit06:14
 • Dhuha06:37
 • Dzuhur12:34
 • Ashar15:55
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:03
 • 27 Januari 2019 - Ah
 • Imsak04:46
 • Shubuh04:56
 • Terbit06:15
 • Dhuha06:38
 • Dzuhur12:34
 • Ashar15:54
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:03
 • 28 Januari 2019 - Is
 • Imsak04:46
 • Shubuh04:56
 • Terbit06:15
 • Dhuha06:38
 • Dzuhur12:34
 • Ashar15:54
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:03
 • 29 Januari 2019 - Se
 • Imsak04:47
 • Shubuh04:57
 • Terbit06:15
 • Dhuha06:38
 • Dzuhur12:34
 • Ashar15:54
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:03
 • 30 Januari 2019 - Ra
 • Imsak04:47
 • Shubuh04:57
 • Terbit06:16
 • Dhuha06:39
 • Dzuhur12:34
 • Ashar15:54
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:03

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Denpasar