Jadwal Sholat Kota Taipei

Jadwal Waktu Sholat Kota Taipei,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 27 November 2020 - Ju
 • Imsak04:49
 • Shubuh05:09
 • Terbit06:16
 • Dhuha06:16
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:48
 • Maghrib17:11
 • Isya'18:25
 • 28 November 2020 - Sa
 • Imsak04:50
 • Shubuh05:10
 • Terbit06:16
 • Dhuha06:16
 • Dzuhur11:49
 • Ashar14:48
 • Maghrib17:11
 • Isya'18:25
 • 29 November 2020 - Ah
 • Imsak04:50
 • Shubuh05:10
 • Terbit06:17
 • Dhuha06:17
 • Dzuhur11:49
 • Ashar14:49
 • Maghrib17:11
 • Isya'18:25
 • 30 November 2020 - Is
 • Imsak04:51
 • Shubuh05:11
 • Terbit06:18
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur11:49
 • Ashar14:49
 • Maghrib17:11
 • Isya'18:25
 • 1 Disember 2020 - Se
 • Imsak04:51
 • Shubuh05:11
 • Terbit06:19
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur11:50
 • Ashar14:49
 • Maghrib17:11
 • Isya'18:25
 • 2 Disember 2020 - Ra
 • Imsak04:52
 • Shubuh05:12
 • Terbit06:19
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur11:50
 • Ashar14:49
 • Maghrib17:11
 • Isya'18:25
 • 3 Disember 2020 - Kh
 • Imsak04:53
 • Shubuh05:13
 • Terbit06:20
 • Dhuha06:20
 • Dzuhur11:51
 • Ashar14:49
 • Maghrib17:11
 • Isya'18:25
 • 4 Disember 2020 - Ju
 • Imsak04:53
 • Shubuh05:13
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:21
 • Dzuhur11:51
 • Ashar14:49
 • Maghrib17:11
 • Isya'18:25
 • 5 Disember 2020 - Sa
 • Imsak04:54
 • Shubuh05:14
 • Terbit06:21
 • Dhuha06:21
 • Dzuhur11:51
 • Ashar14:49
 • Maghrib17:11
 • Isya'18:26
 • 6 Disember 2020 - Ah
 • Imsak04:54
 • Shubuh05:14
 • Terbit06:22
 • Dhuha06:22
 • Dzuhur11:52
 • Ashar14:49
 • Maghrib17:11
 • Isya'18:26
 • 7 Disember 2020 - Is
 • Imsak04:55
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:23
 • Dhuha06:23
 • Dzuhur11:52
 • Ashar14:50
 • Maghrib17:12
 • Isya'18:26
 • 8 Disember 2020 - Se
 • Imsak04:56
 • Shubuh05:16
 • Terbit06:23
 • Dhuha06:23
 • Dzuhur11:53
 • Ashar14:50
 • Maghrib17:12
 • Isya'18:26

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Kota Taipei