Jadwal Sholat Yogyakarta

Jadwal Waktu Sholat Yogyakarta, DIY

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 19 Mei 2019 - Ah
 • Imsak04:13
 • Shubuh04:23
 • Terbit05:41
 • Dhuha06:04
 • Dzuhur11:37
 • Ashar14:58
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43
 • 20 Mei 2019 - Is
 • Imsak04:13
 • Shubuh04:23
 • Terbit05:41
 • Dhuha06:04
 • Dzuhur11:37
 • Ashar14:58
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43
 • 21 Mei 2019 - Se
 • Imsak04:13
 • Shubuh04:23
 • Terbit05:41
 • Dhuha06:04
 • Dzuhur11:37
 • Ashar14:58
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43
 • 22 Mei 2019 - Ra
 • Imsak04:13
 • Shubuh04:23
 • Terbit05:41
 • Dhuha06:04
 • Dzuhur11:37
 • Ashar14:58
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43
 • 23 Mei 2019 - Kh
 • Imsak04:13
 • Shubuh04:23
 • Terbit05:41
 • Dhuha06:04
 • Dzuhur11:37
 • Ashar14:59
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43
 • 24 Mei 2019 - Ju
 • Imsak04:13
 • Shubuh04:23
 • Terbit05:42
 • Dhuha06:05
 • Dzuhur11:37
 • Ashar14:59
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43
 • 25 Mei 2019 - Sa
 • Imsak04:13
 • Shubuh04:23
 • Terbit05:42
 • Dhuha06:05
 • Dzuhur11:37
 • Ashar14:59
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43
 • 26 Mei 2019 - Ah
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:42
 • Dhuha06:05
 • Dzuhur11:38
 • Ashar14:59
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43
 • 27 Mei 2019 - Is
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:42
 • Dhuha06:05
 • Dzuhur11:38
 • Ashar14:59
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43
 • 28 Mei 2019 - Se
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:42
 • Dhuha06:05
 • Dzuhur11:38
 • Ashar14:59
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43
 • 29 Mei 2019 - Ra
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:43
 • Dhuha06:06
 • Dzuhur11:38
 • Ashar14:59
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:43

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Yogyakarta