Jadwal Sholat Yogyakarta

Jadwal Waktu Sholat Yogyakarta, DIY

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 13 Julai 2020 - Is
 • Imsak04:22
 • Shubuh04:32
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:46
 • Ashar15:07
 • Maghrib17:37
 • Isya'18:52
 • 14 Julai 2020 - Se
 • Imsak04:22
 • Shubuh04:32
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:46
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:38
 • Isya'18:52
 • 15 Julai 2020 - Ra
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:38
 • Isya'18:52
 • 16 Julai 2020 - Kh
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:38
 • Isya'18:52
 • 17 Julai 2020 - Ju
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:38
 • Isya'18:52
 • 18 Julai 2020 - Sa
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:38
 • Isya'18:52
 • 19 Julai 2020 - Ah
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:52
 • 20 Julai 2020 - Is
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:52
 • 21 Julai 2020 - Se
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:52
 • 22 Julai 2020 - Ra
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:53
 • 23 Julai 2020 - Kh
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:53

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Yogyakarta