Jadwal Sholat Yogyakarta

Jadwal Waktu Sholat Yogyakarta, DIY

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 11 April 2021 - Ah
 • Imsak04:15
 • Shubuh04:25
 • Terbit05:39
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur11:42
 • Ashar15:01
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:50
 • 12 April 2021 - Is
 • Imsak04:15
 • Shubuh04:25
 • Terbit05:39
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur11:41
 • Ashar15:01
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:50
 • 13 April 2021 - Se
 • Imsak04:15
 • Shubuh04:25
 • Terbit05:39
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur11:41
 • Ashar15:01
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:49
 • 14 April 2021 - Ra
 • Imsak04:15
 • Shubuh04:25
 • Terbit05:39
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur11:41
 • Ashar15:01
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:49
 • 15 April 2021 - Kh
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:39
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur11:41
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:49
 • 16 April 2021 - Ju
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:39
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur11:40
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:38
 • Isya'18:48
 • 17 April 2021 - Sa
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:39
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur11:40
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:38
 • Isya'18:48
 • 18 April 2021 - Ah
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:39
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur11:40
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:37
 • Isya'18:48
 • 19 April 2021 - Is
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:39
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur11:40
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:37
 • Isya'18:47
 • 20 April 2021 - Se
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:38
 • Dhuha06:01
 • Dzuhur11:40
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:36
 • Isya'18:47
 • 21 April 2021 - Ra
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:38
 • Dhuha06:01
 • Dzuhur11:39
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:36
 • Isya'18:47

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Yogyakarta