Jadwal Sholat Yogyakarta

Jadwal Waktu Sholat Yogyakarta, DIY

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Julai 2021 - Ju
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:53
 • 24 Julai 2021 - Sa
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:53
 • 25 Julai 2021 - Ah
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:53
 • 26 Julai 2021 - Is
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:53
 • 27 Julai 2021 - Se
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:53
 • 28 Julai 2021 - Ra
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:53
 • 29 Julai 2021 - Kh
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:53
 • 30 Julai 2021 - Ju
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:53
 • 31 Julai 2021 - Sa
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:53

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Yogyakarta