Jadwal Sholat Batam

Jadwal Waktu Sholat Batam, Kepri

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 12 November 2019 - Se
 • Imsak04:17
 • Shubuh04:27
 • Terbit05:44
 • Dhuha06:07
 • Dzuhur11:50
 • Ashar15:13
 • Maghrib17:52
 • Isya'19:04
 • 13 November 2019 - Ra
 • Imsak04:17
 • Shubuh04:27
 • Terbit05:44
 • Dhuha06:07
 • Dzuhur11:50
 • Ashar15:13
 • Maghrib17:52
 • Isya'19:04
 • 14 November 2019 - Kh
 • Imsak04:17
 • Shubuh04:27
 • Terbit05:44
 • Dhuha06:07
 • Dzuhur11:50
 • Ashar15:13
 • Maghrib17:52
 • Isya'19:05
 • 15 November 2019 - Ju
 • Imsak04:17
 • Shubuh04:27
 • Terbit05:44
 • Dhuha06:07
 • Dzuhur11:50
 • Ashar15:13
 • Maghrib17:52
 • Isya'19:05
 • 16 November 2019 - Sa
 • Imsak04:17
 • Shubuh04:27
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:51
 • Ashar15:14
 • Maghrib17:53
 • Isya'19:05
 • 17 November 2019 - Ah
 • Imsak04:18
 • Shubuh04:28
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:51
 • Ashar15:14
 • Maghrib17:53
 • Isya'19:05
 • 18 November 2019 - Is
 • Imsak04:18
 • Shubuh04:28
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:51
 • Ashar15:14
 • Maghrib17:53
 • Isya'19:06
 • 19 November 2019 - Se
 • Imsak04:18
 • Shubuh04:28
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:51
 • Ashar15:15
 • Maghrib17:53
 • Isya'19:06
 • 20 November 2019 - Ra
 • Imsak04:18
 • Shubuh04:28
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:51
 • Ashar15:15
 • Maghrib17:53
 • Isya'19:06
 • 21 November 2019 - Kh
 • Imsak04:18
 • Shubuh04:28
 • Terbit05:46
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur11:52
 • Ashar15:15
 • Maghrib17:54
 • Isya'19:07
 • 22 November 2019 - Ju
 • Imsak04:18
 • Shubuh04:28
 • Terbit05:46
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur11:52
 • Ashar15:16
 • Maghrib17:54
 • Isya'19:07
 • 23 November 2019 - Sa
 • Imsak04:18
 • Shubuh04:28
 • Terbit05:46
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur11:52
 • Ashar15:16
 • Maghrib17:54
 • Isya'19:07

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Batam