Jadwal Sholat Batam

Jadwal Waktu Sholat Batam, Kepri

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 1 Disember 2020 - Se
 • Imsak04:20
 • Shubuh04:30
 • Terbit05:49
 • Dhuha06:12
 • Dzuhur11:55
 • Ashar15:19
 • Maghrib17:57
 • Isya'19:11
 • 2 Disember 2020 - Ra
 • Imsak04:20
 • Shubuh04:30
 • Terbit05:49
 • Dhuha06:12
 • Dzuhur11:55
 • Ashar15:20
 • Maghrib17:57
 • Isya'19:11
 • 3 Disember 2020 - Kh
 • Imsak04:21
 • Shubuh04:31
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:56
 • Ashar15:20
 • Maghrib17:57
 • Isya'19:12
 • 4 Disember 2020 - Ju
 • Imsak04:21
 • Shubuh04:31
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:56
 • Ashar15:21
 • Maghrib17:58
 • Isya'19:12
 • 5 Disember 2020 - Sa
 • Imsak04:21
 • Shubuh04:31
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:56
 • Ashar15:21
 • Maghrib17:58
 • Isya'19:13
 • 6 Disember 2020 - Ah
 • Imsak04:22
 • Shubuh04:32
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:57
 • Ashar15:22
 • Maghrib17:59
 • Isya'19:13
 • 7 Disember 2020 - Is
 • Imsak04:22
 • Shubuh04:32
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:57
 • Ashar15:22
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:14
 • 8 Disember 2020 - Se
 • Imsak04:22
 • Shubuh04:32
 • Terbit05:52
 • Dhuha06:15
 • Dzuhur11:58
 • Ashar15:23
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:14
 • 9 Disember 2020 - Ra
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:52
 • Dhuha06:15
 • Dzuhur11:58
 • Ashar15:23
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:14
 • 10 Disember 2020 - Kh
 • Imsak04:23
 • Shubuh04:33
 • Terbit05:53
 • Dhuha06:16
 • Dzuhur11:59
 • Ashar15:24
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:15
 • 11 Disember 2020 - Ju
 • Imsak04:24
 • Shubuh04:34
 • Terbit05:53
 • Dhuha06:16
 • Dzuhur11:59
 • Ashar15:24
 • Maghrib18:01
 • Isya'19:15

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Batam