Jadwal Sholat Batam

Jadwal Waktu Sholat Batam, Kepri

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 21 Mac 2019 - Kh
 • Imsak04:43
 • Shubuh04:53
 • Terbit06:06
 • Dhuha06:29
 • Dzuhur12:13
 • Ashar15:15
 • Maghrib18:16
 • Isya'19:25
 • 22 Mac 2019 - Ju
 • Imsak04:43
 • Shubuh04:53
 • Terbit06:05
 • Dhuha06:28
 • Dzuhur12:13
 • Ashar15:14
 • Maghrib18:16
 • Isya'19:25
 • 23 Mac 2019 - Sa
 • Imsak04:42
 • Shubuh04:52
 • Terbit06:05
 • Dhuha06:28
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:13
 • Maghrib18:16
 • Isya'19:25
 • 24 Mac 2019 - Ah
 • Imsak04:42
 • Shubuh04:52
 • Terbit06:05
 • Dhuha06:28
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:13
 • Maghrib18:16
 • Isya'19:24
 • 25 Mac 2019 - Is
 • Imsak04:42
 • Shubuh04:52
 • Terbit06:04
 • Dhuha06:27
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:13
 • Maghrib18:15
 • Isya'19:24
 • 26 Mac 2019 - Se
 • Imsak04:41
 • Shubuh04:51
 • Terbit06:04
 • Dhuha06:27
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:14
 • Maghrib18:15
 • Isya'19:24
 • 27 Mac 2019 - Ra
 • Imsak04:41
 • Shubuh04:51
 • Terbit06:04
 • Dhuha06:27
 • Dzuhur12:11
 • Ashar15:14
 • Maghrib18:15
 • Isya'19:24
 • 28 Mac 2019 - Kh
 • Imsak04:41
 • Shubuh04:51
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:11
 • Ashar15:15
 • Maghrib18:14
 • Isya'19:23
 • 29 Mac 2019 - Ju
 • Imsak04:40
 • Shubuh04:50
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:11
 • Ashar15:15
 • Maghrib18:14
 • Isya'19:23
 • 30 Mac 2019 - Sa
 • Imsak04:40
 • Shubuh04:50
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:10
 • Ashar15:15
 • Maghrib18:14
 • Isya'19:23
 • 31 Mac 2019 - Ah
 • Imsak04:40
 • Shubuh04:50
 • Terbit06:02
 • Dhuha06:25
 • Dzuhur12:10
 • Ashar15:16
 • Maghrib18:14
 • Isya'19:23

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Batam