Jadwal Sholat Batam

Jadwal Waktu Sholat Batam, Kepri

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 20 Julai 2019 - Sa
 • Imsak04:35
 • Shubuh04:45
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:37
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:31
 • 21 Julai 2019 - Ah
 • Imsak04:35
 • Shubuh04:45
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:37
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:31
 • 22 Julai 2019 - Is
 • Imsak04:35
 • Shubuh04:45
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:37
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:31
 • 23 Julai 2019 - Se
 • Imsak04:35
 • Shubuh04:45
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:37
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:31
 • 24 Julai 2019 - Ra
 • Imsak04:35
 • Shubuh04:45
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:36
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:31
 • 25 Julai 2019 - Kh
 • Imsak04:35
 • Shubuh04:45
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:36
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:31
 • 26 Julai 2019 - Ju
 • Imsak04:36
 • Shubuh04:46
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:36
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:31
 • 27 Julai 2019 - Sa
 • Imsak04:36
 • Shubuh04:46
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:36
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:30
 • 28 Julai 2019 - Ah
 • Imsak04:36
 • Shubuh04:46
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:36
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:30
 • 29 Julai 2019 - Is
 • Imsak04:36
 • Shubuh04:46
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:26
 • Dzuhur12:12
 • Ashar15:36
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:30

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Batam