Jadwal Sholat Batam

Jadwal Waktu Sholat Batam, Kepri

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 4 Jun 2020 - Kh
 • Imsak04:25
 • Shubuh04:35
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:04
 • Ashar15:30
 • Maghrib18:10
 • Isya'19:24
 • 5 Jun 2020 - Ju
 • Imsak04:25
 • Shubuh04:35
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:04
 • Ashar15:30
 • Maghrib18:10
 • Isya'19:25
 • 6 Jun 2020 - Sa
 • Imsak04:25
 • Shubuh04:35
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:04
 • Ashar15:30
 • Maghrib18:10
 • Isya'19:25
 • 7 Jun 2020 - Ah
 • Imsak04:25
 • Shubuh04:35
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:05
 • Ashar15:30
 • Maghrib18:10
 • Isya'19:25
 • 8 Jun 2020 - Is
 • Imsak04:26
 • Shubuh04:36
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:05
 • Ashar15:31
 • Maghrib18:10
 • Isya'19:25
 • 9 Jun 2020 - Se
 • Imsak04:26
 • Shubuh04:36
 • Terbit05:55
 • Dhuha06:18
 • Dzuhur12:05
 • Ashar15:31
 • Maghrib18:11
 • Isya'19:26
 • 10 Jun 2020 - Ra
 • Imsak04:26
 • Shubuh04:36
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:05
 • Ashar15:31
 • Maghrib18:11
 • Isya'19:26
 • 11 Jun 2020 - Kh
 • Imsak04:26
 • Shubuh04:36
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:05
 • Ashar15:31
 • Maghrib18:11
 • Isya'19:26
 • 12 Jun 2020 - Ju
 • Imsak04:26
 • Shubuh04:36
 • Terbit05:56
 • Dhuha06:19
 • Dzuhur12:06
 • Ashar15:32
 • Maghrib18:11
 • Isya'19:26

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Batam