Jadwal Sholat Batam

Jadwal Waktu Sholat Batam, Kepri

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 26 November 2020 - Kh
 • Imsak04:19
 • Shubuh04:29
 • Terbit05:47
 • Dhuha06:10
 • Dzuhur11:53
 • Ashar15:17
 • Maghrib17:55
 • Isya'19:09
 • 27 November 2020 - Ju
 • Imsak04:19
 • Shubuh04:29
 • Terbit05:47
 • Dhuha06:10
 • Dzuhur11:53
 • Ashar15:18
 • Maghrib17:55
 • Isya'19:09
 • 28 November 2020 - Sa
 • Imsak04:19
 • Shubuh04:29
 • Terbit05:48
 • Dhuha06:11
 • Dzuhur11:54
 • Ashar15:18
 • Maghrib17:56
 • Isya'19:09
 • 29 November 2020 - Ah
 • Imsak04:20
 • Shubuh04:30
 • Terbit05:48
 • Dhuha06:11
 • Dzuhur11:54
 • Ashar15:19
 • Maghrib17:56
 • Isya'19:10
 • 30 November 2020 - Is
 • Imsak04:20
 • Shubuh04:30
 • Terbit05:49
 • Dhuha06:12
 • Dzuhur11:54
 • Ashar15:19
 • Maghrib17:56
 • Isya'19:10
 • 1 Disember 2020 - Se
 • Imsak04:20
 • Shubuh04:30
 • Terbit05:49
 • Dhuha06:12
 • Dzuhur11:55
 • Ashar15:19
 • Maghrib17:57
 • Isya'19:11
 • 2 Disember 2020 - Ra
 • Imsak04:20
 • Shubuh04:30
 • Terbit05:49
 • Dhuha06:12
 • Dzuhur11:55
 • Ashar15:20
 • Maghrib17:57
 • Isya'19:11
 • 3 Disember 2020 - Kh
 • Imsak04:21
 • Shubuh04:31
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:56
 • Ashar15:20
 • Maghrib17:57
 • Isya'19:12
 • 4 Disember 2020 - Ju
 • Imsak04:21
 • Shubuh04:31
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:56
 • Ashar15:21
 • Maghrib17:58
 • Isya'19:12
 • 5 Disember 2020 - Sa
 • Imsak04:21
 • Shubuh04:31
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:56
 • Ashar15:21
 • Maghrib17:58
 • Isya'19:13

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Batam