Jadwal Sholat Batam

Jadwal Waktu Sholat Batam, Kepri

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 19 September 2021 - Ah
 • Imsak04:30
 • Shubuh04:40
 • Terbit05:52
 • Dhuha06:15
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:00
 • Maghrib18:03
 • Isya'19:12
 • 20 September 2021 - Is
 • Imsak04:29
 • Shubuh04:39
 • Terbit05:52
 • Dhuha06:15
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:00
 • Maghrib18:03
 • Isya'19:11
 • 21 September 2021 - Se
 • Imsak04:29
 • Shubuh04:39
 • Terbit05:52
 • Dhuha06:15
 • Dzuhur11:59
 • Ashar15:00
 • Maghrib18:02
 • Isya'19:11
 • 22 September 2021 - Ra
 • Imsak04:29
 • Shubuh04:39
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:59
 • Ashar15:00
 • Maghrib18:02
 • Isya'19:11
 • 23 September 2021 - Kh
 • Imsak04:28
 • Shubuh04:38
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:58
 • Ashar15:01
 • Maghrib18:01
 • Isya'19:10
 • 24 September 2021 - Ju
 • Imsak04:28
 • Shubuh04:38
 • Terbit05:51
 • Dhuha06:14
 • Dzuhur11:58
 • Ashar15:01
 • Maghrib18:01
 • Isya'19:10
 • 25 September 2021 - Sa
 • Imsak04:28
 • Shubuh04:38
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:58
 • Ashar15:01
 • Maghrib18:01
 • Isya'19:09
 • 26 September 2021 - Ah
 • Imsak04:27
 • Shubuh04:37
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:57
 • Ashar15:02
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:09
 • 27 September 2021 - Is
 • Imsak04:27
 • Shubuh04:37
 • Terbit05:50
 • Dhuha06:13
 • Dzuhur11:57
 • Ashar15:02
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:09
 • 28 September 2021 - Se
 • Imsak04:27
 • Shubuh04:37
 • Terbit05:49
 • Dhuha06:12
 • Dzuhur11:57
 • Ashar15:02
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:08
 • 29 September 2021 - Ra
 • Imsak04:26
 • Shubuh04:36
 • Terbit05:49
 • Dhuha06:12
 • Dzuhur11:56
 • Ashar15:03
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:08

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Batam