Jadwal Sholat Batam

Jadwal Waktu Sholat Batam, Kepri

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 17 Januari 2019 - Kh
 • Imsak04:42
 • Shubuh04:52
 • Terbit06:10
 • Dhuha06:33
 • Dzuhur12:16
 • Ashar15:40
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:31
 • 18 Januari 2019 - Ju
 • Imsak04:42
 • Shubuh04:52
 • Terbit06:10
 • Dhuha06:33
 • Dzuhur12:16
 • Ashar15:40
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:32
 • 19 Januari 2019 - Sa
 • Imsak04:43
 • Shubuh04:53
 • Terbit06:11
 • Dhuha06:34
 • Dzuhur12:17
 • Ashar15:41
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:32
 • 20 Januari 2019 - Ah
 • Imsak04:43
 • Shubuh04:53
 • Terbit06:11
 • Dhuha06:34
 • Dzuhur12:17
 • Ashar15:41
 • Maghrib18:19
 • Isya'19:32
 • 21 Januari 2019 - Is
 • Imsak04:43
 • Shubuh04:53
 • Terbit06:11
 • Dhuha06:34
 • Dzuhur12:17
 • Ashar15:41
 • Maghrib18:19
 • Isya'19:32
 • 22 Januari 2019 - Se
 • Imsak04:44
 • Shubuh04:54
 • Terbit06:11
 • Dhuha06:34
 • Dzuhur12:17
 • Ashar15:41
 • Maghrib18:19
 • Isya'19:32
 • 23 Januari 2019 - Ra
 • Imsak04:44
 • Shubuh04:54
 • Terbit06:12
 • Dhuha06:35
 • Dzuhur12:18
 • Ashar15:41
 • Maghrib18:20
 • Isya'19:32
 • 24 Januari 2019 - Kh
 • Imsak04:45
 • Shubuh04:55
 • Terbit06:12
 • Dhuha06:35
 • Dzuhur12:18
 • Ashar15:41
 • Maghrib18:20
 • Isya'19:33
 • 25 Januari 2019 - Ju
 • Imsak04:45
 • Shubuh04:55
 • Terbit06:12
 • Dhuha06:35
 • Dzuhur12:18
 • Ashar15:42
 • Maghrib18:20
 • Isya'19:33
 • 26 Januari 2019 - Sa
 • Imsak04:45
 • Shubuh04:55
 • Terbit06:12
 • Dhuha06:35
 • Dzuhur12:18
 • Ashar15:42
 • Maghrib18:20
 • Isya'19:33
 • 27 Januari 2019 - Ah
 • Imsak04:46
 • Shubuh04:56
 • Terbit06:12
 • Dhuha06:35
 • Dzuhur12:19
 • Ashar15:42
 • Maghrib18:21
 • Isya'19:33

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Batam