Jadwal Sholat Singapura

Jadwal Waktu Sholat Singapura,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 28 November 2021 - Ah
 • Imsak05:27
 • Shubuh06:47
 • Terbit05:47
 • Dhuha07:16
 • Dzuhur12:57
 • Ashar16:22
 • Maghrib19:02
 • Isya'20:09
 • 29 November 2021 - Is
 • Imsak05:27
 • Shubuh06:47
 • Terbit05:47
 • Dhuha07:16
 • Dzuhur12:58
 • Ashar16:22
 • Maghrib19:02
 • Isya'20:10
 • 30 November 2021 - Se
 • Imsak05:27
 • Shubuh06:48
 • Terbit05:47
 • Dhuha07:16
 • Dzuhur12:58
 • Ashar16:23
 • Maghrib19:03
 • Isya'20:10
 • 1 Disember 2021 - Ra
 • Imsak05:28
 • Shubuh06:48
 • Terbit05:48
 • Dhuha07:17
 • Dzuhur12:58
 • Ashar16:23
 • Maghrib19:03
 • Isya'20:11
 • 2 Disember 2021 - Kh
 • Imsak05:28
 • Shubuh06:48
 • Terbit05:48
 • Dhuha07:17
 • Dzuhur12:59
 • Ashar16:24
 • Maghrib19:03
 • Isya'20:11
 • 3 Disember 2021 - Ju
 • Imsak05:28
 • Shubuh06:49
 • Terbit05:48
 • Dhuha07:18
 • Dzuhur12:59
 • Ashar16:24
 • Maghrib19:04
 • Isya'20:12
 • 4 Disember 2021 - Sa
 • Imsak05:28
 • Shubuh06:49
 • Terbit05:48
 • Dhuha07:18
 • Dzuhur13:00
 • Ashar16:24
 • Maghrib19:04
 • Isya'20:12
 • 5 Disember 2021 - Ah
 • Imsak05:29
 • Shubuh06:49
 • Terbit05:49
 • Dhuha07:19
 • Dzuhur13:00
 • Ashar16:25
 • Maghrib19:04
 • Isya'20:12
 • 6 Disember 2021 - Is
 • Imsak05:29
 • Shubuh06:50
 • Terbit05:49
 • Dhuha07:19
 • Dzuhur13:00
 • Ashar16:25
 • Maghrib19:05
 • Isya'20:13
 • 7 Disember 2021 - Se
 • Imsak05:29
 • Shubuh06:50
 • Terbit05:49
 • Dhuha07:19
 • Dzuhur13:01
 • Ashar16:26
 • Maghrib19:05
 • Isya'20:13
 • 8 Disember 2021 - Ra
 • Imsak05:30
 • Shubuh06:51
 • Terbit05:50
 • Dhuha07:20
 • Dzuhur13:01
 • Ashar16:26
 • Maghrib19:06
 • Isya'20:14

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Singapura