Jadwal Sholat Singapura

Jadwal Waktu Sholat Singapura,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 19 September 2021 - Ah
 • Imsak05:37
 • Shubuh06:52
 • Terbit05:57
 • Dhuha07:19
 • Dzuhur13:04
 • Ashar16:04
 • Maghrib19:10
 • Isya'20:12
 • 20 September 2021 - Is
 • Imsak05:37
 • Shubuh06:51
 • Terbit05:57
 • Dhuha07:18
 • Dzuhur13:03
 • Ashar16:03
 • Maghrib19:09
 • Isya'20:12
 • 21 September 2021 - Se
 • Imsak05:36
 • Shubuh06:51
 • Terbit05:56
 • Dhuha07:18
 • Dzuhur13:03
 • Ashar16:04
 • Maghrib19:09
 • Isya'20:12
 • 22 September 2021 - Ra
 • Imsak05:36
 • Shubuh06:51
 • Terbit05:56
 • Dhuha07:18
 • Dzuhur13:03
 • Ashar16:04
 • Maghrib19:08
 • Isya'20:11
 • 23 September 2021 - Kh
 • Imsak05:36
 • Shubuh06:50
 • Terbit05:56
 • Dhuha07:17
 • Dzuhur13:02
 • Ashar16:05
 • Maghrib19:08
 • Isya'20:11
 • 24 September 2021 - Ju
 • Imsak05:35
 • Shubuh06:50
 • Terbit05:55
 • Dhuha07:17
 • Dzuhur13:02
 • Ashar16:05
 • Maghrib19:08
 • Isya'20:10
 • 25 September 2021 - Sa
 • Imsak05:35
 • Shubuh06:50
 • Terbit05:55
 • Dhuha07:17
 • Dzuhur13:01
 • Ashar16:05
 • Maghrib19:07
 • Isya'20:10
 • 26 September 2021 - Ah
 • Imsak05:35
 • Shubuh06:49
 • Terbit05:55
 • Dhuha07:16
 • Dzuhur13:01
 • Ashar16:06
 • Maghrib19:07
 • Isya'20:10
 • 27 September 2021 - Is
 • Imsak05:34
 • Shubuh06:49
 • Terbit05:54
 • Dhuha07:16
 • Dzuhur13:01
 • Ashar16:06
 • Maghrib19:07
 • Isya'20:09
 • 28 September 2021 - Se
 • Imsak05:34
 • Shubuh06:49
 • Terbit05:54
 • Dhuha07:16
 • Dzuhur13:00
 • Ashar16:06
 • Maghrib19:06
 • Isya'20:09
 • 29 September 2021 - Ra
 • Imsak05:34
 • Shubuh06:48
 • Terbit05:54
 • Dhuha07:15
 • Dzuhur13:00
 • Ashar16:07
 • Maghrib19:06
 • Isya'20:09

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Singapura