Jadwal Sholat Surabaya

Jadwal Waktu Sholat Surabaya, Jatim

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 4 Jun 2020 - Kh
 • Imsak04:05
 • Shubuh04:15
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:57
 • Dzuhur11:29
 • Ashar14:51
 • Maghrib17:21
 • Isya'18:36
 • 5 Jun 2020 - Ju
 • Imsak04:05
 • Shubuh04:15
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:57
 • Dzuhur11:30
 • Ashar14:51
 • Maghrib17:21
 • Isya'18:36
 • 6 Jun 2020 - Sa
 • Imsak04:05
 • Shubuh04:15
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:57
 • Dzuhur11:30
 • Ashar14:51
 • Maghrib17:21
 • Isya'18:36
 • 7 Jun 2020 - Ah
 • Imsak04:05
 • Shubuh04:15
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:57
 • Dzuhur11:30
 • Ashar14:51
 • Maghrib17:21
 • Isya'18:36
 • 8 Jun 2020 - Is
 • Imsak04:05
 • Shubuh04:15
 • Terbit05:35
 • Dhuha05:58
 • Dzuhur11:30
 • Ashar14:51
 • Maghrib17:22
 • Isya'18:36
 • 9 Jun 2020 - Se
 • Imsak04:05
 • Shubuh04:15
 • Terbit05:35
 • Dhuha05:58
 • Dzuhur11:30
 • Ashar14:52
 • Maghrib17:22
 • Isya'18:36
 • 10 Jun 2020 - Ra
 • Imsak04:06
 • Shubuh04:16
 • Terbit05:35
 • Dhuha05:58
 • Dzuhur11:30
 • Ashar14:52
 • Maghrib17:22
 • Isya'18:37
 • 11 Jun 2020 - Kh
 • Imsak04:06
 • Shubuh04:16
 • Terbit05:35
 • Dhuha05:58
 • Dzuhur11:31
 • Ashar14:52
 • Maghrib17:22
 • Isya'18:37
 • 12 Jun 2020 - Ju
 • Imsak04:06
 • Shubuh04:16
 • Terbit05:36
 • Dhuha05:59
 • Dzuhur11:31
 • Ashar14:52
 • Maghrib17:22
 • Isya'18:37

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Surabaya