Jadwal Sholat Ponorogo

Jadwal Waktu Sholat Ponorogo, Jatim

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak04:14
 • Shubuh04:24
 • Terbit05:44
 • Dhuha06:07
 • Dzuhur11:38
 • Ashar14:59
 • Maghrib17:28
 • Isya'18:43
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak04:15
 • Shubuh04:25
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:39
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:44
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak04:15
 • Shubuh04:25
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:39
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:44
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak04:15
 • Shubuh04:25
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:39
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:44
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak04:15
 • Shubuh04:25
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:39
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:44
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak04:16
 • Shubuh04:26
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:39
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:29
 • Isya'18:44
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak04:16
 • Shubuh04:26
 • Terbit05:45
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur11:40
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:30
 • Isya'18:45
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak04:16
 • Shubuh04:26
 • Terbit05:46
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur11:40
 • Ashar15:00
 • Maghrib17:30
 • Isya'18:45
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak04:16
 • Shubuh04:26
 • Terbit05:46
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur11:40
 • Ashar15:01
 • Maghrib17:30
 • Isya'18:45
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak04:16
 • Shubuh04:26
 • Terbit05:46
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur11:40
 • Ashar15:01
 • Maghrib17:30
 • Isya'18:45
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak04:17
 • Shubuh04:27
 • Terbit05:46
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur11:40
 • Ashar15:01
 • Maghrib17:31
 • Isya'18:45

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Ponorogo