Jadwal Sholat Tuban

Jadwal Waktu Sholat Tuban, Jatim

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 22 Mac 2019 - Ju
 • Imsak04:11
 • Shubuh04:21
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:57
 • Dzuhur11:41
 • Ashar14:53
 • Maghrib17:44
 • Isya'18:53
 • 23 Mac 2019 - Sa
 • Imsak04:11
 • Shubuh04:21
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:57
 • Dzuhur11:41
 • Ashar14:53
 • Maghrib17:43
 • Isya'18:53
 • 24 Mac 2019 - Ah
 • Imsak04:10
 • Shubuh04:20
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:57
 • Dzuhur11:40
 • Ashar14:53
 • Maghrib17:43
 • Isya'18:52
 • 25 Mac 2019 - Is
 • Imsak04:10
 • Shubuh04:20
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:57
 • Dzuhur11:40
 • Ashar14:53
 • Maghrib17:42
 • Isya'18:52
 • 26 Mac 2019 - Se
 • Imsak04:10
 • Shubuh04:20
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:56
 • Dzuhur11:40
 • Ashar14:54
 • Maghrib17:42
 • Isya'18:51
 • 27 Mac 2019 - Ra
 • Imsak04:10
 • Shubuh04:20
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:56
 • Dzuhur11:39
 • Ashar14:54
 • Maghrib17:41
 • Isya'18:51
 • 28 Mac 2019 - Kh
 • Imsak04:10
 • Shubuh04:20
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:56
 • Dzuhur11:39
 • Ashar14:54
 • Maghrib17:41
 • Isya'18:50
 • 29 Mac 2019 - Ju
 • Imsak04:10
 • Shubuh04:20
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:56
 • Dzuhur11:39
 • Ashar14:54
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:50
 • 30 Mac 2019 - Sa
 • Imsak04:10
 • Shubuh04:20
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:56
 • Dzuhur11:38
 • Ashar14:54
 • Maghrib17:40
 • Isya'18:49
 • 31 Mac 2019 - Ah
 • Imsak04:10
 • Shubuh04:20
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:56
 • Dzuhur11:38
 • Ashar14:54
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:49

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Tuban