Jadwal Sholat Tuban

Jadwal Waktu Sholat Tuban, Jatim

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 20 Januari 2019 - Ah
 • Imsak03:58
 • Shubuh04:08
 • Terbit05:27
 • Dhuha05:50
 • Dzuhur11:45
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:59
 • Isya'19:13
 • 21 Januari 2019 - Is
 • Imsak03:58
 • Shubuh04:08
 • Terbit05:28
 • Dhuha05:51
 • Dzuhur11:45
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:59
 • Isya'19:13
 • 22 Januari 2019 - Se
 • Imsak03:59
 • Shubuh04:09
 • Terbit05:28
 • Dhuha05:51
 • Dzuhur11:45
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:59
 • Isya'19:13
 • 23 Januari 2019 - Ra
 • Imsak04:00
 • Shubuh04:09
 • Terbit05:28
 • Dhuha05:51
 • Dzuhur11:46
 • Ashar15:09
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:13
 • 24 Januari 2019 - Kh
 • Imsak04:00
 • Shubuh04:10
 • Terbit05:29
 • Dhuha05:52
 • Dzuhur11:46
 • Ashar15:08
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:13
 • 25 Januari 2019 - Ju
 • Imsak04:00
 • Shubuh04:10
 • Terbit05:29
 • Dhuha05:52
 • Dzuhur11:46
 • Ashar15:08
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:13
 • 26 Januari 2019 - Sa
 • Imsak04:01
 • Shubuh04:11
 • Terbit05:29
 • Dhuha05:52
 • Dzuhur11:46
 • Ashar15:08
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:13
 • 27 Januari 2019 - Ah
 • Imsak04:01
 • Shubuh04:11
 • Terbit05:30
 • Dhuha05:53
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:13
 • 28 Januari 2019 - Is
 • Imsak04:02
 • Shubuh04:12
 • Terbit05:30
 • Dhuha05:53
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:13
 • 29 Januari 2019 - Se
 • Imsak04:02
 • Shubuh04:12
 • Terbit05:31
 • Dhuha05:54
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:13
 • 30 Januari 2019 - Ra
 • Imsak04:03
 • Shubuh04:13
 • Terbit05:31
 • Dhuha05:54
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:08
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:13
 • 31 Januari 2019 - Kh
 • Imsak04:03
 • Shubuh04:13
 • Terbit05:31
 • Dhuha05:54
 • Dzuhur11:47
 • Ashar15:07
 • Maghrib18:00
 • Isya'19:13

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Tuban