Jadwal Sholat Sydney

Jadwal Waktu Sholat Sydney,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 14 April 2024 - Ah
 • Imsak04:43
 • Shubuh06:13
 • Terbit05:03
 • Dhuha06:45
 • Dzuhur12:01
 • Ashar15:13
 • Maghrib17:42
 • Isya'18:58
 • 15 April 2024 - Is
 • Imsak04:44
 • Shubuh06:14
 • Terbit05:04
 • Dhuha06:46
 • Dzuhur12:01
 • Ashar15:12
 • Maghrib17:41
 • Isya'18:57
 • 16 April 2024 - Se
 • Imsak04:45
 • Shubuh06:15
 • Terbit05:05
 • Dhuha06:47
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:11
 • Maghrib17:39
 • Isya'18:56
 • 17 April 2024 - Ra
 • Imsak04:45
 • Shubuh06:16
 • Terbit05:05
 • Dhuha06:48
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:10
 • Maghrib17:38
 • Isya'18:55
 • 18 April 2024 - Kh
 • Imsak04:46
 • Shubuh06:16
 • Terbit05:06
 • Dhuha06:49
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:09
 • Maghrib17:37
 • Isya'18:53
 • 19 April 2024 - Ju
 • Imsak04:47
 • Shubuh06:17
 • Terbit05:07
 • Dhuha06:49
 • Dzuhur12:00
 • Ashar15:08
 • Maghrib17:36
 • Isya'18:52
 • 20 April 2024 - Sa
 • Imsak04:47
 • Shubuh06:18
 • Terbit05:07
 • Dhuha06:50
 • Dzuhur11:59
 • Ashar15:07
 • Maghrib17:35
 • Isya'18:51
 • 21 April 2024 - Ah
 • Imsak04:48
 • Shubuh06:19
 • Terbit05:08
 • Dhuha06:51
 • Dzuhur11:59
 • Ashar15:06
 • Maghrib17:33
 • Isya'18:50
 • 22 April 2024 - Is
 • Imsak04:49
 • Shubuh06:19
 • Terbit05:09
 • Dhuha06:52
 • Dzuhur11:59
 • Ashar15:05
 • Maghrib17:32
 • Isya'18:49
 • 23 April 2024 - Se
 • Imsak04:49
 • Shubuh06:20
 • Terbit05:09
 • Dhuha06:53
 • Dzuhur11:59
 • Ashar15:05
 • Maghrib17:31
 • Isya'18:48
 • 24 April 2024 - Ra
 • Imsak04:50
 • Shubuh06:21
 • Terbit05:10
 • Dhuha06:54
 • Dzuhur11:59
 • Ashar15:04
 • Maghrib17:30
 • Isya'18:47

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Sydney