Jadwal Sholat Sydney

Jadwal Waktu Sholat Sydney,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 19 Mei 2019 - Ah
 • Imsak05:06
 • Shubuh05:26
 • Terbit06:40
 • Dhuha06:40
 • Dzuhur11:59
 • Ashar14:46
 • Maghrib17:08
 • Isya'18:27
 • 20 Mei 2019 - Is
 • Imsak05:07
 • Shubuh05:27
 • Terbit06:40
 • Dhuha06:40
 • Dzuhur11:59
 • Ashar14:45
 • Maghrib17:07
 • Isya'18:27
 • 21 Mei 2019 - Se
 • Imsak05:07
 • Shubuh05:27
 • Terbit06:41
 • Dhuha06:41
 • Dzuhur11:59
 • Ashar14:45
 • Maghrib17:06
 • Isya'18:27
 • 22 Mei 2019 - Ra
 • Imsak05:08
 • Shubuh05:28
 • Terbit06:42
 • Dhuha06:42
 • Dzuhur11:59
 • Ashar14:44
 • Maghrib17:06
 • Isya'18:26
 • 23 Mei 2019 - Kh
 • Imsak05:08
 • Shubuh05:28
 • Terbit06:43
 • Dhuha06:43
 • Dzuhur11:59
 • Ashar14:44
 • Maghrib17:05
 • Isya'18:26
 • 24 Mei 2019 - Ju
 • Imsak05:09
 • Shubuh05:29
 • Terbit06:43
 • Dhuha06:43
 • Dzuhur11:59
 • Ashar14:43
 • Maghrib17:05
 • Isya'18:25
 • 25 Mei 2019 - Sa
 • Imsak05:09
 • Shubuh05:29
 • Terbit06:44
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur11:59
 • Ashar14:43
 • Maghrib17:04
 • Isya'18:25
 • 26 Mei 2019 - Ah
 • Imsak05:10
 • Shubuh05:30
 • Terbit06:45
 • Dhuha06:45
 • Dzuhur11:59
 • Ashar14:43
 • Maghrib17:04
 • Isya'18:25
 • 27 Mei 2019 - Is
 • Imsak05:10
 • Shubuh05:30
 • Terbit06:45
 • Dhuha06:45
 • Dzuhur11:59
 • Ashar14:42
 • Maghrib17:04
 • Isya'18:24

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Sydney