Jadwal Sholat Sydney

Jadwal Waktu Sholat Sydney,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 4 Disember 2021 - Sa
 • Imsak03:42
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:02
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur12:50
 • Ashar16:35
 • Maghrib20:01
 • Isya'21:35
 • 5 Disember 2021 - Ah
 • Imsak03:42
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:02
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur12:51
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:02
 • Isya'21:36
 • 6 Disember 2021 - Is
 • Imsak03:42
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:02
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur12:51
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:03
 • Isya'21:37
 • 7 Disember 2021 - Se
 • Imsak03:41
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:01
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur12:51
 • Ashar16:37
 • Maghrib20:04
 • Isya'21:38
 • 8 Disember 2021 - Ra
 • Imsak03:41
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:01
 • Dhuha06:08
 • Dzuhur12:52
 • Ashar16:37
 • Maghrib20:04
 • Isya'21:39
 • 9 Disember 2021 - Kh
 • Imsak03:41
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:01
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur12:52
 • Ashar16:37
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:40
 • 10 Disember 2021 - Ju
 • Imsak03:41
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:01
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur12:53
 • Ashar16:38
 • Maghrib20:06
 • Isya'21:41
 • 11 Disember 2021 - Sa
 • Imsak03:41
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:01
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur12:53
 • Ashar16:38
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:42
 • 12 Disember 2021 - Ah
 • Imsak03:41
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:01
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur12:54
 • Ashar16:39
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:43
 • 13 Disember 2021 - Is
 • Imsak03:41
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:01
 • Dhuha06:09
 • Dzuhur12:54
 • Ashar16:39
 • Maghrib20:08
 • Isya'21:44
 • 14 Disember 2021 - Se
 • Imsak03:41
 • Shubuh05:34
 • Terbit04:01
 • Dhuha06:10
 • Dzuhur12:55
 • Ashar16:40
 • Maghrib20:09
 • Isya'21:45

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Sydney