Jadwal Sholat Sydney

Jadwal Waktu Sholat Sydney,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 20 Julai 2019 - Sa
 • Imsak05:18
 • Shubuh05:38
 • Terbit06:53
 • Dhuha06:53
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:53
 • Maghrib17:15
 • Isya'18:35
 • 21 Julai 2019 - Ah
 • Imsak05:18
 • Shubuh05:38
 • Terbit06:52
 • Dhuha06:52
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:54
 • Maghrib17:16
 • Isya'18:36
 • 22 Julai 2019 - Is
 • Imsak05:17
 • Shubuh05:37
 • Terbit06:52
 • Dhuha06:52
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:55
 • Maghrib17:16
 • Isya'18:37
 • 23 Julai 2019 - Se
 • Imsak05:17
 • Shubuh05:37
 • Terbit06:51
 • Dhuha06:51
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:55
 • Maghrib17:17
 • Isya'18:37
 • 24 Julai 2019 - Ra
 • Imsak05:17
 • Shubuh05:37
 • Terbit06:50
 • Dhuha06:50
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:56
 • Maghrib17:18
 • Isya'18:38
 • 25 Julai 2019 - Kh
 • Imsak05:16
 • Shubuh05:36
 • Terbit06:50
 • Dhuha06:50
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:56
 • Maghrib17:18
 • Isya'18:38
 • 26 Julai 2019 - Ju
 • Imsak05:15
 • Shubuh05:35
 • Terbit06:49
 • Dhuha06:49
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:57
 • Maghrib17:19
 • Isya'18:39
 • 27 Julai 2019 - Sa
 • Imsak05:15
 • Shubuh05:35
 • Terbit06:48
 • Dhuha06:48
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:57
 • Maghrib17:20
 • Isya'18:39
 • 28 Julai 2019 - Ah
 • Imsak05:14
 • Shubuh05:34
 • Terbit06:48
 • Dhuha06:48
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:58
 • Maghrib17:20
 • Isya'18:40
 • 29 Julai 2019 - Is
 • Imsak05:14
 • Shubuh05:34
 • Terbit06:47
 • Dhuha06:47
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:58
 • Maghrib17:21
 • Isya'18:40
 • 30 Julai 2019 - Se
 • Imsak05:13
 • Shubuh05:33
 • Terbit06:46
 • Dhuha06:46
 • Dzuhur12:09
 • Ashar14:59
 • Maghrib17:22
 • Isya'18:41

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Sydney