Jadwal Sholat Sydney

Jadwal Waktu Sholat Sydney,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 26 November 2020 - Kh
 • Imsak03:46
 • Shubuh04:06
 • Terbit05:35
 • Dhuha05:35
 • Dzuhur12:50
 • Ashar16:32
 • Maghrib19:54
 • Isya'21:27
 • 27 November 2020 - Ju
 • Imsak03:45
 • Shubuh04:05
 • Terbit05:35
 • Dhuha05:35
 • Dzuhur12:50
 • Ashar16:33
 • Maghrib19:55
 • Isya'21:28
 • 28 November 2020 - Sa
 • Imsak03:45
 • Shubuh04:05
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur12:50
 • Ashar16:33
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:29
 • 29 November 2020 - Ah
 • Imsak03:44
 • Shubuh04:04
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur12:51
 • Ashar16:34
 • Maghrib19:57
 • Isya'21:30
 • 30 November 2020 - Is
 • Imsak03:44
 • Shubuh04:04
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur12:51
 • Ashar16:34
 • Maghrib19:58
 • Isya'21:31
 • 1 Disember 2020 - Se
 • Imsak03:43
 • Shubuh04:03
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur12:51
 • Ashar16:34
 • Maghrib19:59
 • Isya'21:32
 • 2 Disember 2020 - Ra
 • Imsak03:43
 • Shubuh04:03
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur12:52
 • Ashar16:35
 • Maghrib20:00
 • Isya'21:34
 • 3 Disember 2020 - Kh
 • Imsak03:42
 • Shubuh04:02
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur12:52
 • Ashar16:35
 • Maghrib20:01
 • Isya'21:35
 • 4 Disember 2020 - Ju
 • Imsak03:42
 • Shubuh04:02
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur12:52
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:02
 • Isya'21:36
 • 5 Disember 2020 - Sa
 • Imsak03:42
 • Shubuh04:02
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur12:53
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:02
 • Isya'21:37
 • 6 Disember 2020 - Ah
 • Imsak03:41
 • Shubuh04:01
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur12:53
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:03
 • Isya'21:38

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Sydney