Jadwal Sholat Irvine

Jadwal Waktu Sholat Irvine,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 19 Jun 2019 - Ra
 • Imsak03:44
 • Shubuh04:04
 • Terbit05:37
 • Dhuha05:37
 • Dzuhur13:00
 • Ashar16:42
 • Maghrib20:12
 • Isya'21:48
 • 20 Jun 2019 - Kh
 • Imsak03:44
 • Shubuh04:04
 • Terbit05:38
 • Dhuha05:38
 • Dzuhur13:00
 • Ashar16:42
 • Maghrib20:12
 • Isya'21:48
 • 21 Jun 2019 - Ju
 • Imsak03:44
 • Shubuh04:04
 • Terbit05:38
 • Dhuha05:38
 • Dzuhur13:00
 • Ashar16:43
 • Maghrib20:13
 • Isya'21:48
 • 22 Jun 2019 - Sa
 • Imsak03:44
 • Shubuh04:04
 • Terbit05:38
 • Dhuha05:38
 • Dzuhur13:00
 • Ashar16:43
 • Maghrib20:13
 • Isya'21:48
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:45
 • Shubuh04:05
 • Terbit05:38
 • Dhuha05:38
 • Dzuhur13:01
 • Ashar16:43
 • Maghrib20:13
 • Isya'21:48
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak03:45
 • Shubuh04:05
 • Terbit05:39
 • Dhuha05:39
 • Dzuhur13:01
 • Ashar16:43
 • Maghrib20:13
 • Isya'21:49
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak03:45
 • Shubuh04:05
 • Terbit05:39
 • Dhuha05:39
 • Dzuhur13:01
 • Ashar16:44
 • Maghrib20:13
 • Isya'21:49
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak03:46
 • Shubuh04:06
 • Terbit05:39
 • Dhuha05:39
 • Dzuhur13:01
 • Ashar16:44
 • Maghrib20:13
 • Isya'21:49
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak03:46
 • Shubuh04:06
 • Terbit05:40
 • Dhuha05:40
 • Dzuhur13:01
 • Ashar16:44
 • Maghrib20:13
 • Isya'21:49
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak03:47
 • Shubuh04:07
 • Terbit05:40
 • Dhuha05:40
 • Dzuhur13:02
 • Ashar16:44
 • Maghrib20:13
 • Isya'21:49
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak03:47
 • Shubuh04:07
 • Terbit05:40
 • Dhuha05:40
 • Dzuhur13:02
 • Ashar16:44
 • Maghrib20:13
 • Isya'21:48

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Irvine