Jadwal Sholat Winston-Salem

Jadwal Waktu Sholat Winston-Salem,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak04:00
 • Shubuh04:20
 • Terbit06:01
 • Dhuha06:01
 • Dzuhur13:30
 • Ashar17:18
 • Maghrib20:49
 • Isya'22:31
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak04:01
 • Shubuh04:21
 • Terbit06:01
 • Dhuha06:01
 • Dzuhur13:30
 • Ashar17:19
 • Maghrib20:49
 • Isya'22:31
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak04:01
 • Shubuh04:21
 • Terbit06:02
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur13:31
 • Ashar17:19
 • Maghrib20:50
 • Isya'22:31
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak04:02
 • Shubuh04:22
 • Terbit06:02
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur13:31
 • Ashar17:19
 • Maghrib20:50
 • Isya'22:31
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak04:02
 • Shubuh04:22
 • Terbit06:02
 • Dhuha06:02
 • Dzuhur13:31
 • Ashar17:19
 • Maghrib20:50
 • Isya'22:31
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak04:03
 • Shubuh04:23
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:03
 • Dzuhur13:31
 • Ashar17:19
 • Maghrib20:50
 • Isya'22:31
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak04:03
 • Shubuh04:23
 • Terbit06:03
 • Dhuha06:03
 • Dzuhur13:32
 • Ashar17:20
 • Maghrib20:50
 • Isya'22:30
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak04:04
 • Shubuh04:24
 • Terbit06:04
 • Dhuha06:04
 • Dzuhur13:32
 • Ashar17:20
 • Maghrib20:50
 • Isya'22:30
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak04:04
 • Shubuh04:24
 • Terbit06:04
 • Dhuha06:04
 • Dzuhur13:32
 • Ashar17:20
 • Maghrib20:50
 • Isya'22:30
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak04:05
 • Shubuh04:25
 • Terbit06:04
 • Dhuha06:04
 • Dzuhur13:32
 • Ashar17:20
 • Maghrib20:49
 • Isya'22:30
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak04:06
 • Shubuh04:26
 • Terbit06:05
 • Dhuha06:05
 • Dzuhur13:32
 • Ashar17:20
 • Maghrib20:49
 • Isya'22:29

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Winston-Salem