Jadwal Sholat Winston-Salem

Jadwal Waktu Sholat Winston-Salem,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 13 Oktober 2019 - Ah
 • Imsak05:51
 • Shubuh06:11
 • Terbit07:23
 • Dhuha07:23
 • Dzuhur13:14
 • Ashar16:24
 • Maghrib18:55
 • Isya'20:13
 • 14 Oktober 2019 - Is
 • Imsak05:52
 • Shubuh06:12
 • Terbit07:24
 • Dhuha07:24
 • Dzuhur13:14
 • Ashar16:23
 • Maghrib18:53
 • Isya'20:12
 • 15 Oktober 2019 - Se
 • Imsak05:52
 • Shubuh06:12
 • Terbit07:25
 • Dhuha07:25
 • Dzuhur13:14
 • Ashar16:22
 • Maghrib18:52
 • Isya'20:10
 • 16 Oktober 2019 - Ra
 • Imsak05:53
 • Shubuh06:13
 • Terbit07:26
 • Dhuha07:26
 • Dzuhur13:13
 • Ashar16:21
 • Maghrib18:51
 • Isya'20:09
 • 17 Oktober 2019 - Kh
 • Imsak05:54
 • Shubuh06:14
 • Terbit07:26
 • Dhuha07:26
 • Dzuhur13:13
 • Ashar16:20
 • Maghrib18:49
 • Isya'20:08
 • 18 Oktober 2019 - Ju
 • Imsak05:55
 • Shubuh06:15
 • Terbit07:27
 • Dhuha07:27
 • Dzuhur13:13
 • Ashar16:19
 • Maghrib18:48
 • Isya'20:07
 • 19 Oktober 2019 - Sa
 • Imsak05:56
 • Shubuh06:16
 • Terbit07:28
 • Dhuha07:28
 • Dzuhur13:13
 • Ashar16:18
 • Maghrib18:47
 • Isya'20:05
 • 20 Oktober 2019 - Ah
 • Imsak05:57
 • Shubuh06:17
 • Terbit07:29
 • Dhuha07:29
 • Dzuhur13:13
 • Ashar16:17
 • Maghrib18:46
 • Isya'20:04
 • 21 Oktober 2019 - Is
 • Imsak05:57
 • Shubuh06:17
 • Terbit07:30
 • Dhuha07:30
 • Dzuhur13:12
 • Ashar16:17
 • Maghrib18:44
 • Isya'20:03
 • 22 Oktober 2019 - Se
 • Imsak05:58
 • Shubuh06:18
 • Terbit07:31
 • Dhuha07:31
 • Dzuhur13:12
 • Ashar16:16
 • Maghrib18:43
 • Isya'20:02

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Winston-Salem