Jadwal Sholat Sanli Urfa

Jadwal Waktu Sholat Sanli Urfa,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 20 Januari 2019 - Ah
 • Imsak04:50
 • Shubuh06:28
 • Terbit05:10
 • Dhuha07:19
 • Dzuhur11:46
 • Ashar14:27
 • Maghrib16:46
 • Isya'18:12
 • 21 Januari 2019 - Is
 • Imsak04:50
 • Shubuh06:27
 • Terbit05:10
 • Dhuha07:18
 • Dzuhur11:46
 • Ashar14:28
 • Maghrib16:47
 • Isya'18:13
 • 22 Januari 2019 - Se
 • Imsak04:49
 • Shubuh06:27
 • Terbit05:09
 • Dhuha07:18
 • Dzuhur11:46
 • Ashar14:28
 • Maghrib16:48
 • Isya'18:14
 • 23 Januari 2019 - Ra
 • Imsak04:49
 • Shubuh06:26
 • Terbit05:09
 • Dhuha07:17
 • Dzuhur11:47
 • Ashar14:29
 • Maghrib16:49
 • Isya'18:15
 • 24 Januari 2019 - Kh
 • Imsak04:48
 • Shubuh06:26
 • Terbit05:08
 • Dhuha07:16
 • Dzuhur11:47
 • Ashar14:30
 • Maghrib16:50
 • Isya'18:15
 • 25 Januari 2019 - Ju
 • Imsak04:48
 • Shubuh06:25
 • Terbit05:08
 • Dhuha07:16
 • Dzuhur11:47
 • Ashar14:31
 • Maghrib16:51
 • Isya'18:16
 • 26 Januari 2019 - Sa
 • Imsak04:48
 • Shubuh06:25
 • Terbit05:08
 • Dhuha07:15
 • Dzuhur11:47
 • Ashar14:32
 • Maghrib16:52
 • Isya'18:17
 • 27 Januari 2019 - Ah
 • Imsak04:47
 • Shubuh06:24
 • Terbit05:07
 • Dhuha07:14
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:33
 • Maghrib16:54
 • Isya'18:18
 • 28 Januari 2019 - Is
 • Imsak04:47
 • Shubuh06:23
 • Terbit05:07
 • Dhuha07:13
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:34
 • Maghrib16:55
 • Isya'18:19
 • 29 Januari 2019 - Se
 • Imsak04:46
 • Shubuh06:23
 • Terbit05:06
 • Dhuha07:13
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:35
 • Maghrib16:56
 • Isya'18:20
 • 30 Januari 2019 - Ra
 • Imsak04:45
 • Shubuh06:22
 • Terbit05:05
 • Dhuha07:12
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:36
 • Maghrib16:57
 • Isya'18:21
 • 31 Januari 2019 - Kh
 • Imsak04:45
 • Shubuh06:21
 • Terbit05:05
 • Dhuha07:11
 • Dzuhur11:48
 • Ashar14:37
 • Maghrib16:58
 • Isya'18:22

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Sanli Urfa