Jadwal Sholat Bartyn

Jadwal Waktu Sholat Bartyn,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 13 Oktober 2019 - Ah
 • Imsak05:13
 • Shubuh05:33
 • Terbit06:52
 • Dhuha06:52
 • Dzuhur12:47
 • Ashar15:53
 • Maghrib18:23
 • Isya'19:50
 • 14 Oktober 2019 - Is
 • Imsak05:14
 • Shubuh05:34
 • Terbit06:53
 • Dhuha06:53
 • Dzuhur12:47
 • Ashar15:52
 • Maghrib18:21
 • Isya'19:48
 • 15 Oktober 2019 - Se
 • Imsak05:15
 • Shubuh05:35
 • Terbit06:54
 • Dhuha06:54
 • Dzuhur12:46
 • Ashar15:50
 • Maghrib18:20
 • Isya'19:47
 • 16 Oktober 2019 - Ra
 • Imsak05:16
 • Shubuh05:36
 • Terbit06:56
 • Dhuha06:56
 • Dzuhur12:46
 • Ashar15:49
 • Maghrib18:18
 • Isya'19:45
 • 17 Oktober 2019 - Kh
 • Imsak05:17
 • Shubuh05:37
 • Terbit06:57
 • Dhuha06:57
 • Dzuhur12:46
 • Ashar15:48
 • Maghrib18:17
 • Isya'19:44
 • 18 Oktober 2019 - Ju
 • Imsak05:18
 • Shubuh05:38
 • Terbit06:58
 • Dhuha06:58
 • Dzuhur12:46
 • Ashar15:47
 • Maghrib18:15
 • Isya'19:42
 • 19 Oktober 2019 - Sa
 • Imsak05:19
 • Shubuh05:39
 • Terbit06:59
 • Dhuha06:59
 • Dzuhur12:46
 • Ashar15:46
 • Maghrib18:14
 • Isya'19:41
 • 20 Oktober 2019 - Ah
 • Imsak05:20
 • Shubuh05:40
 • Terbit07:00
 • Dhuha07:00
 • Dzuhur12:45
 • Ashar15:45
 • Maghrib18:12
 • Isya'19:39
 • 21 Oktober 2019 - Is
 • Imsak05:21
 • Shubuh05:41
 • Terbit07:01
 • Dhuha07:01
 • Dzuhur12:45
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:11
 • Isya'19:38
 • 22 Oktober 2019 - Se
 • Imsak05:22
 • Shubuh05:42
 • Terbit07:02
 • Dhuha07:02
 • Dzuhur12:45
 • Ashar15:42
 • Maghrib18:09
 • Isya'19:37
 • 23 Oktober 2019 - Ra
 • Imsak05:23
 • Shubuh05:43
 • Terbit07:04
 • Dhuha07:04
 • Dzuhur12:45
 • Ashar15:41
 • Maghrib18:08
 • Isya'19:35
 • 24 Oktober 2019 - Kh
 • Imsak05:24
 • Shubuh05:44
 • Terbit07:05
 • Dhuha07:05
 • Dzuhur12:45
 • Ashar15:40
 • Maghrib18:06
 • Isya'19:34

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Bartyn