Jadwal Sholat Gumushkhane

Jadwal Waktu Sholat Gumushkhane,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak02:25
 • Shubuh02:45
 • Terbit04:44
 • Dhuha04:44
 • Dzuhur12:34
 • Ashar16:34
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:05
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak02:25
 • Shubuh02:45
 • Terbit04:44
 • Dhuha04:44
 • Dzuhur12:35
 • Ashar16:34
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:05
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak02:26
 • Shubuh02:46
 • Terbit04:44
 • Dhuha04:44
 • Dzuhur12:35
 • Ashar16:35
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:05
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak02:26
 • Shubuh02:46
 • Terbit04:45
 • Dhuha04:45
 • Dzuhur12:35
 • Ashar16:35
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:05
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak02:27
 • Shubuh02:47
 • Terbit04:45
 • Dhuha04:45
 • Dzuhur12:35
 • Ashar16:35
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:04
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak02:28
 • Shubuh02:48
 • Terbit04:45
 • Dhuha04:45
 • Dzuhur12:36
 • Ashar16:35
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:04
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak02:28
 • Shubuh02:48
 • Terbit04:46
 • Dhuha04:46
 • Dzuhur12:36
 • Ashar16:35
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:04
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak02:29
 • Shubuh02:49
 • Terbit04:46
 • Dhuha04:46
 • Dzuhur12:36
 • Ashar16:35
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:04
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak02:30
 • Shubuh02:50
 • Terbit04:47
 • Dhuha04:47
 • Dzuhur12:36
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:03
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak02:30
 • Shubuh02:50
 • Terbit04:47
 • Dhuha04:47
 • Dzuhur12:36
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:03
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak02:31
 • Shubuh02:51
 • Terbit04:48
 • Dhuha04:48
 • Dzuhur12:36
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:02
 • 4 Julai 2019 - Kh
 • Imsak02:32
 • Shubuh02:52
 • Terbit04:48
 • Dhuha04:48
 • Dzuhur12:37
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:07
 • Isya'22:02

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Gumushkhane