Jadwal Sholat Edirne

Jadwal Waktu Sholat Edirne,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:06
 • Shubuh03:26
 • Terbit05:32
 • Dhuha05:32
 • Dzuhur13:26
 • Ashar17:28
 • Maghrib21:02
 • Isya'23:05
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak03:07
 • Shubuh03:27
 • Terbit05:32
 • Dhuha05:32
 • Dzuhur13:26
 • Ashar17:29
 • Maghrib21:02
 • Isya'23:05
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak03:07
 • Shubuh03:27
 • Terbit05:32
 • Dhuha05:32
 • Dzuhur13:26
 • Ashar17:29
 • Maghrib21:03
 • Isya'23:05
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak03:08
 • Shubuh03:28
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:33
 • Dzuhur13:27
 • Ashar17:29
 • Maghrib21:03
 • Isya'23:05
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak03:08
 • Shubuh03:28
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:33
 • Dzuhur13:27
 • Ashar17:29
 • Maghrib21:03
 • Isya'23:04
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak03:09
 • Shubuh03:29
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:33
 • Dzuhur13:27
 • Ashar17:29
 • Maghrib21:03
 • Isya'23:04
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak03:10
 • Shubuh03:30
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur13:27
 • Ashar17:29
 • Maghrib21:02
 • Isya'23:04
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:11
 • Shubuh03:31
 • Terbit05:34
 • Dhuha05:34
 • Dzuhur13:27
 • Ashar17:30
 • Maghrib21:02
 • Isya'23:04
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak03:11
 • Shubuh03:31
 • Terbit05:35
 • Dhuha05:35
 • Dzuhur13:28
 • Ashar17:30
 • Maghrib21:02
 • Isya'23:03
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak03:12
 • Shubuh03:32
 • Terbit05:35
 • Dhuha05:35
 • Dzuhur13:28
 • Ashar17:30
 • Maghrib21:02
 • Isya'23:03
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak03:13
 • Shubuh03:33
 • Terbit05:36
 • Dhuha05:36
 • Dzuhur13:28
 • Ashar17:30
 • Maghrib21:02
 • Isya'23:02
 • 4 Julai 2019 - Kh
 • Imsak03:14
 • Shubuh03:34
 • Terbit05:36
 • Dhuha05:36
 • Dzuhur13:28
 • Ashar17:30
 • Maghrib21:02
 • Isya'23:02

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Edirne