Jadwal Sholat Antalya

Jadwal Waktu Sholat Antalya,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 22 Mac 2019 - Ju
 • Imsak04:16
 • Shubuh05:50
 • Terbit04:36
 • Dhuha06:38
 • Dzuhur12:14
 • Ashar15:42
 • Maghrib18:21
 • Isya'19:43
 • 23 Mac 2019 - Sa
 • Imsak04:15
 • Shubuh05:49
 • Terbit04:35
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur12:14
 • Ashar15:42
 • Maghrib18:22
 • Isya'19:44
 • 24 Mac 2019 - Ah
 • Imsak04:13
 • Shubuh05:47
 • Terbit04:33
 • Dhuha06:35
 • Dzuhur12:14
 • Ashar15:43
 • Maghrib18:22
 • Isya'19:45
 • 25 Mac 2019 - Is
 • Imsak05:12
 • Shubuh06:46
 • Terbit05:32
 • Dhuha07:33
 • Dzuhur13:13
 • Ashar16:43
 • Maghrib19:23
 • Isya'20:46
 • 26 Mac 2019 - Se
 • Imsak05:10
 • Shubuh06:44
 • Terbit05:30
 • Dhuha07:32
 • Dzuhur13:13
 • Ashar16:43
 • Maghrib19:24
 • Isya'20:47
 • 27 Mac 2019 - Ra
 • Imsak05:08
 • Shubuh06:43
 • Terbit05:28
 • Dhuha07:30
 • Dzuhur13:13
 • Ashar16:44
 • Maghrib19:25
 • Isya'20:48
 • 28 Mac 2019 - Kh
 • Imsak05:07
 • Shubuh06:42
 • Terbit05:27
 • Dhuha07:29
 • Dzuhur13:12
 • Ashar16:44
 • Maghrib19:26
 • Isya'20:49
 • 29 Mac 2019 - Ju
 • Imsak05:05
 • Shubuh06:40
 • Terbit05:25
 • Dhuha07:28
 • Dzuhur13:12
 • Ashar16:44
 • Maghrib19:27
 • Isya'20:50
 • 30 Mac 2019 - Sa
 • Imsak05:03
 • Shubuh06:39
 • Terbit05:23
 • Dhuha07:26
 • Dzuhur13:12
 • Ashar16:45
 • Maghrib19:28
 • Isya'20:51
 • 31 Mac 2019 - Ah
 • Imsak05:02
 • Shubuh06:37
 • Terbit05:22
 • Dhuha07:25
 • Dzuhur13:12
 • Ashar16:45
 • Maghrib19:29
 • Isya'20:52

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Antalya