Jadwal Sholat Antalya

Jadwal Waktu Sholat Antalya,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:27
 • Shubuh03:47
 • Terbit05:30
 • Dhuha05:30
 • Dzuhur13:09
 • Ashar17:01
 • Maghrib20:31
 • Isya'22:16
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak03:27
 • Shubuh03:47
 • Terbit05:30
 • Dhuha05:30
 • Dzuhur13:10
 • Ashar17:02
 • Maghrib20:31
 • Isya'22:16
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak03:27
 • Shubuh03:47
 • Terbit05:31
 • Dhuha05:31
 • Dzuhur13:10
 • Ashar17:02
 • Maghrib20:31
 • Isya'22:16
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak03:28
 • Shubuh03:48
 • Terbit05:31
 • Dhuha05:31
 • Dzuhur13:10
 • Ashar17:02
 • Maghrib20:31
 • Isya'22:16
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak03:28
 • Shubuh03:48
 • Terbit05:31
 • Dhuha05:31
 • Dzuhur13:10
 • Ashar17:02
 • Maghrib20:31
 • Isya'22:16
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak03:29
 • Shubuh03:49
 • Terbit05:32
 • Dhuha05:32
 • Dzuhur13:11
 • Ashar17:02
 • Maghrib20:31
 • Isya'22:16
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak03:29
 • Shubuh03:49
 • Terbit05:32
 • Dhuha05:32
 • Dzuhur13:11
 • Ashar17:03
 • Maghrib20:31
 • Isya'22:16
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:30
 • Shubuh03:50
 • Terbit05:32
 • Dhuha05:32
 • Dzuhur13:11
 • Ashar17:03
 • Maghrib20:31
 • Isya'22:16
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak03:31
 • Shubuh03:51
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:33
 • Dzuhur13:11
 • Ashar17:03
 • Maghrib20:31
 • Isya'22:16

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Antalya