Jadwal Sholat Siirt

Jadwal Waktu Sholat Siirt,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 22 Mac 2019 - Ju
 • Imsak03:30
 • Shubuh05:05
 • Terbit03:50
 • Dhuha05:53
 • Dzuhur11:29
 • Ashar14:57
 • Maghrib17:36
 • Isya'18:59
 • 23 Mac 2019 - Sa
 • Imsak03:28
 • Shubuh05:04
 • Terbit03:48
 • Dhuha05:52
 • Dzuhur11:29
 • Ashar14:57
 • Maghrib17:37
 • Isya'19:00
 • 24 Mac 2019 - Ah
 • Imsak03:27
 • Shubuh05:02
 • Terbit03:47
 • Dhuha05:50
 • Dzuhur11:29
 • Ashar14:58
 • Maghrib17:38
 • Isya'19:01
 • 25 Mac 2019 - Is
 • Imsak04:25
 • Shubuh06:01
 • Terbit04:45
 • Dhuha06:49
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:58
 • Maghrib18:39
 • Isya'20:02
 • 26 Mac 2019 - Se
 • Imsak04:23
 • Shubuh05:59
 • Terbit04:43
 • Dhuha06:47
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:58
 • Maghrib18:40
 • Isya'20:03
 • 27 Mac 2019 - Ra
 • Imsak04:22
 • Shubuh05:58
 • Terbit04:42
 • Dhuha06:46
 • Dzuhur12:28
 • Ashar15:59
 • Maghrib18:40
 • Isya'20:04
 • 28 Mac 2019 - Kh
 • Imsak04:20
 • Shubuh05:56
 • Terbit04:40
 • Dhuha06:44
 • Dzuhur12:27
 • Ashar15:59
 • Maghrib18:41
 • Isya'20:05
 • 29 Mac 2019 - Ju
 • Imsak04:18
 • Shubuh05:55
 • Terbit04:38
 • Dhuha06:43
 • Dzuhur12:27
 • Ashar15:59
 • Maghrib18:42
 • Isya'20:06
 • 30 Mac 2019 - Sa
 • Imsak04:16
 • Shubuh05:53
 • Terbit04:36
 • Dhuha06:41
 • Dzuhur12:27
 • Ashar16:00
 • Maghrib18:43
 • Isya'20:07
 • 31 Mac 2019 - Ah
 • Imsak04:15
 • Shubuh05:52
 • Terbit04:35
 • Dhuha06:40
 • Dzuhur12:27
 • Ashar16:00
 • Maghrib18:44
 • Isya'20:09

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Siirt