Jadwal Sholat Siirt

Jadwal Waktu Sholat Siirt,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak02:35
 • Shubuh02:55
 • Terbit04:42
 • Dhuha04:42
 • Dzuhur12:25
 • Ashar16:19
 • Maghrib19:49
 • Isya'21:38
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak02:35
 • Shubuh02:55
 • Terbit04:42
 • Dhuha04:42
 • Dzuhur12:25
 • Ashar16:19
 • Maghrib19:49
 • Isya'21:38
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak02:36
 • Shubuh02:56
 • Terbit04:43
 • Dhuha04:43
 • Dzuhur12:25
 • Ashar16:19
 • Maghrib19:49
 • Isya'21:38
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak02:36
 • Shubuh02:56
 • Terbit04:43
 • Dhuha04:43
 • Dzuhur12:25
 • Ashar16:20
 • Maghrib19:50
 • Isya'21:38
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak02:37
 • Shubuh02:57
 • Terbit04:43
 • Dhuha04:43
 • Dzuhur12:26
 • Ashar16:20
 • Maghrib19:50
 • Isya'21:38
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak02:37
 • Shubuh02:57
 • Terbit04:44
 • Dhuha04:44
 • Dzuhur12:26
 • Ashar16:20
 • Maghrib19:50
 • Isya'21:37
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak02:38
 • Shubuh02:58
 • Terbit04:44
 • Dhuha04:44
 • Dzuhur12:26
 • Ashar16:20
 • Maghrib19:49
 • Isya'21:37
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak02:39
 • Shubuh02:59
 • Terbit04:45
 • Dhuha04:45
 • Dzuhur12:26
 • Ashar16:20
 • Maghrib19:49
 • Isya'21:37
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak02:39
 • Shubuh02:59
 • Terbit04:45
 • Dhuha04:45
 • Dzuhur12:26
 • Ashar16:20
 • Maghrib19:49
 • Isya'21:37
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak02:40
 • Shubuh03:00
 • Terbit04:46
 • Dhuha04:46
 • Dzuhur12:27
 • Ashar16:21
 • Maghrib19:49
 • Isya'21:36

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Siirt