Jadwal Sholat Usak

Jadwal Waktu Sholat Usak,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:20
 • Shubuh03:40
 • Terbit05:30
 • Dhuha05:30
 • Dzuhur13:15
 • Ashar17:11
 • Maghrib20:41
 • Isya'22:32
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak03:20
 • Shubuh03:40
 • Terbit05:30
 • Dhuha05:30
 • Dzuhur13:15
 • Ashar17:11
 • Maghrib20:41
 • Isya'22:32
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak03:20
 • Shubuh03:40
 • Terbit05:30
 • Dhuha05:30
 • Dzuhur13:15
 • Ashar17:11
 • Maghrib20:42
 • Isya'22:32
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak03:21
 • Shubuh03:41
 • Terbit05:31
 • Dhuha05:31
 • Dzuhur13:15
 • Ashar17:11
 • Maghrib20:42
 • Isya'22:32
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak03:21
 • Shubuh03:41
 • Terbit05:31
 • Dhuha05:31
 • Dzuhur13:15
 • Ashar17:11
 • Maghrib20:42
 • Isya'22:32
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak03:22
 • Shubuh03:42
 • Terbit05:32
 • Dhuha05:32
 • Dzuhur13:16
 • Ashar17:12
 • Maghrib20:42
 • Isya'22:32
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak03:22
 • Shubuh03:42
 • Terbit05:32
 • Dhuha05:32
 • Dzuhur13:16
 • Ashar17:12
 • Maghrib20:42
 • Isya'22:32
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:23
 • Shubuh03:43
 • Terbit05:32
 • Dhuha05:32
 • Dzuhur13:16
 • Ashar17:12
 • Maghrib20:42
 • Isya'22:32
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak03:24
 • Shubuh03:44
 • Terbit05:33
 • Dhuha05:33
 • Dzuhur13:16
 • Ashar17:12
 • Maghrib20:41
 • Isya'22:31

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Usak