Jadwal Sholat Kilis

Jadwal Waktu Sholat Kilis,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:02
 • Shubuh03:22
 • Terbit05:05
 • Dhuha05:05
 • Dzuhur12:44
 • Ashar16:35
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:50
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak03:02
 • Shubuh03:22
 • Terbit05:05
 • Dhuha05:05
 • Dzuhur12:44
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:50
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak03:03
 • Shubuh03:23
 • Terbit05:05
 • Dhuha05:05
 • Dzuhur12:44
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:50
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak03:03
 • Shubuh03:23
 • Terbit05:06
 • Dhuha05:06
 • Dzuhur12:44
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:50
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak03:04
 • Shubuh03:24
 • Terbit05:06
 • Dhuha05:06
 • Dzuhur12:45
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:50
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak03:04
 • Shubuh03:24
 • Terbit05:06
 • Dhuha05:06
 • Dzuhur12:45
 • Ashar16:36
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:50
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak03:05
 • Shubuh03:25
 • Terbit05:07
 • Dhuha05:07
 • Dzuhur12:45
 • Ashar16:37
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:50
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:05
 • Shubuh03:25
 • Terbit05:07
 • Dhuha05:07
 • Dzuhur12:45
 • Ashar16:37
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:49
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak03:06
 • Shubuh03:26
 • Terbit05:08
 • Dhuha05:08
 • Dzuhur12:45
 • Ashar16:37
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:49
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak03:07
 • Shubuh03:27
 • Terbit05:08
 • Dhuha05:08
 • Dzuhur12:46
 • Ashar16:37
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:49
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak03:07
 • Shubuh03:27
 • Terbit05:09
 • Dhuha05:09
 • Dzuhur12:46
 • Ashar16:37
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:49
 • 4 Julai 2019 - Kh
 • Imsak03:08
 • Shubuh03:28
 • Terbit05:09
 • Dhuha05:09
 • Dzuhur12:46
 • Ashar16:37
 • Maghrib20:05
 • Isya'21:48

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Kilis