Jadwal Sholat Ardahan

Jadwal Waktu Sholat Ardahan,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 20 Januari 2019 - Ah
 • Imsak04:37
 • Shubuh06:21
 • Terbit04:57
 • Dhuha07:16
 • Dzuhur11:30
 • Ashar14:01
 • Maghrib16:21
 • Isya'17:52
 • 21 Januari 2019 - Is
 • Imsak04:37
 • Shubuh06:21
 • Terbit04:57
 • Dhuha07:15
 • Dzuhur11:30
 • Ashar14:02
 • Maghrib16:22
 • Isya'17:53
 • 22 Januari 2019 - Se
 • Imsak04:37
 • Shubuh06:20
 • Terbit04:57
 • Dhuha07:14
 • Dzuhur11:31
 • Ashar14:03
 • Maghrib16:24
 • Isya'17:54
 • 23 Januari 2019 - Ra
 • Imsak04:36
 • Shubuh06:19
 • Terbit04:56
 • Dhuha07:13
 • Dzuhur11:31
 • Ashar14:04
 • Maghrib16:25
 • Isya'17:55
 • 24 Januari 2019 - Kh
 • Imsak04:36
 • Shubuh06:19
 • Terbit04:56
 • Dhuha07:12
 • Dzuhur11:31
 • Ashar14:05
 • Maghrib16:26
 • Isya'17:56
 • 25 Januari 2019 - Ju
 • Imsak04:35
 • Shubuh06:18
 • Terbit04:55
 • Dhuha07:12
 • Dzuhur11:31
 • Ashar14:06
 • Maghrib16:27
 • Isya'17:57
 • 26 Januari 2019 - Sa
 • Imsak04:34
 • Shubuh06:17
 • Terbit04:54
 • Dhuha07:11
 • Dzuhur11:32
 • Ashar14:07
 • Maghrib16:28
 • Isya'17:58
 • 27 Januari 2019 - Ah
 • Imsak04:34
 • Shubuh06:16
 • Terbit04:54
 • Dhuha07:10
 • Dzuhur11:32
 • Ashar14:08
 • Maghrib16:30
 • Isya'17:59
 • 28 Januari 2019 - Is
 • Imsak04:33
 • Shubuh06:16
 • Terbit04:53
 • Dhuha07:09
 • Dzuhur11:32
 • Ashar14:09
 • Maghrib16:31
 • Isya'18:01
 • 29 Januari 2019 - Se
 • Imsak04:33
 • Shubuh06:15
 • Terbit04:53
 • Dhuha07:08
 • Dzuhur11:32
 • Ashar14:10
 • Maghrib16:32
 • Isya'18:02
 • 30 Januari 2019 - Ra
 • Imsak04:32
 • Shubuh06:14
 • Terbit04:52
 • Dhuha07:07
 • Dzuhur11:32
 • Ashar14:11
 • Maghrib16:33
 • Isya'18:03
 • 31 Januari 2019 - Kh
 • Imsak04:31
 • Shubuh06:13
 • Terbit04:51
 • Dhuha07:06
 • Dzuhur11:33
 • Ashar14:12
 • Maghrib16:35
 • Isya'18:04

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Ardahan