Jadwal Sholat Nevshehir

Jadwal Waktu Sholat Nevshehir,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak02:58
 • Shubuh03:18
 • Terbit05:09
 • Dhuha05:09
 • Dzuhur12:53
 • Ashar16:49
 • Maghrib20:20
 • Isya'22:11
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak02:59
 • Shubuh03:19
 • Terbit05:09
 • Dhuha05:09
 • Dzuhur12:54
 • Ashar16:49
 • Maghrib20:20
 • Isya'22:11
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak02:59
 • Shubuh03:19
 • Terbit05:09
 • Dhuha05:09
 • Dzuhur12:54
 • Ashar16:50
 • Maghrib20:20
 • Isya'22:11
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak03:00
 • Shubuh03:20
 • Terbit05:09
 • Dhuha05:09
 • Dzuhur12:54
 • Ashar16:50
 • Maghrib20:21
 • Isya'22:11
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak03:00
 • Shubuh03:20
 • Terbit05:10
 • Dhuha05:10
 • Dzuhur12:54
 • Ashar16:50
 • Maghrib20:21
 • Isya'22:11
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak03:01
 • Shubuh03:21
 • Terbit05:10
 • Dhuha05:10
 • Dzuhur12:54
 • Ashar16:50
 • Maghrib20:21
 • Isya'22:11
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak03:01
 • Shubuh03:21
 • Terbit05:11
 • Dhuha05:11
 • Dzuhur12:55
 • Ashar16:50
 • Maghrib20:21
 • Isya'22:11
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:02
 • Shubuh03:22
 • Terbit05:11
 • Dhuha05:11
 • Dzuhur12:55
 • Ashar16:51
 • Maghrib20:20
 • Isya'22:10
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak03:03
 • Shubuh03:23
 • Terbit05:12
 • Dhuha05:12
 • Dzuhur12:55
 • Ashar16:51
 • Maghrib20:20
 • Isya'22:10
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak03:03
 • Shubuh03:23
 • Terbit05:12
 • Dhuha05:12
 • Dzuhur12:55
 • Ashar16:51
 • Maghrib20:20
 • Isya'22:10
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak03:04
 • Shubuh03:24
 • Terbit05:12
 • Dhuha05:12
 • Dzuhur12:55
 • Ashar16:51
 • Maghrib20:20
 • Isya'22:09
 • 4 Julai 2019 - Kh
 • Imsak03:05
 • Shubuh03:25
 • Terbit05:13
 • Dhuha05:13
 • Dzuhur12:56
 • Ashar16:51
 • Maghrib20:20
 • Isya'22:09

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Nevshehir