Jadwal Sholat Konya

Jadwal Waktu Sholat Konya,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:14
 • Shubuh03:34
 • Terbit05:20
 • Dhuha05:20
 • Dzuhur13:02
 • Ashar16:56
 • Maghrib20:26
 • Isya'22:14
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak03:14
 • Shubuh03:34
 • Terbit05:21
 • Dhuha05:21
 • Dzuhur13:02
 • Ashar16:57
 • Maghrib20:26
 • Isya'22:14
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak03:15
 • Shubuh03:35
 • Terbit05:21
 • Dhuha05:21
 • Dzuhur13:03
 • Ashar16:57
 • Maghrib20:26
 • Isya'22:14
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak03:15
 • Shubuh03:35
 • Terbit05:21
 • Dhuha05:21
 • Dzuhur13:03
 • Ashar16:57
 • Maghrib20:26
 • Isya'22:14
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak03:15
 • Shubuh03:35
 • Terbit05:22
 • Dhuha05:22
 • Dzuhur13:03
 • Ashar16:57
 • Maghrib20:26
 • Isya'22:14
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak03:16
 • Shubuh03:36
 • Terbit05:22
 • Dhuha05:22
 • Dzuhur13:03
 • Ashar16:57
 • Maghrib20:26
 • Isya'22:14
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak03:17
 • Shubuh03:37
 • Terbit05:23
 • Dhuha05:23
 • Dzuhur13:04
 • Ashar16:58
 • Maghrib20:26
 • Isya'22:14
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:17
 • Shubuh03:37
 • Terbit05:23
 • Dhuha05:23
 • Dzuhur13:04
 • Ashar16:58
 • Maghrib20:26
 • Isya'22:14
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak03:18
 • Shubuh03:38
 • Terbit05:23
 • Dhuha05:23
 • Dzuhur13:04
 • Ashar16:58
 • Maghrib20:26
 • Isya'22:13

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Konya