Jadwal Sholat Hatay

Jadwal Waktu Sholat Hatay,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak03:10
 • Shubuh03:30
 • Terbit05:11
 • Dhuha05:11
 • Dzuhur12:48
 • Ashar16:38
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:50
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak03:10
 • Shubuh03:30
 • Terbit05:11
 • Dhuha05:11
 • Dzuhur12:48
 • Ashar16:38
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:50
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak03:11
 • Shubuh03:31
 • Terbit05:11
 • Dhuha05:11
 • Dzuhur12:48
 • Ashar16:39
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:50
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak03:11
 • Shubuh03:31
 • Terbit05:12
 • Dhuha05:12
 • Dzuhur12:48
 • Ashar16:39
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:50
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak03:12
 • Shubuh03:32
 • Terbit05:12
 • Dhuha05:12
 • Dzuhur12:49
 • Ashar16:39
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:50
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak03:12
 • Shubuh03:32
 • Terbit05:12
 • Dhuha05:12
 • Dzuhur12:49
 • Ashar16:39
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:50
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:13
 • Shubuh03:33
 • Terbit05:13
 • Dhuha05:13
 • Dzuhur12:49
 • Ashar16:39
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:50
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak03:13
 • Shubuh03:33
 • Terbit05:13
 • Dhuha05:13
 • Dzuhur12:49
 • Ashar16:40
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:50
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak03:14
 • Shubuh03:34
 • Terbit05:14
 • Dhuha05:14
 • Dzuhur12:49
 • Ashar16:40
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:49
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak03:15
 • Shubuh03:35
 • Terbit05:14
 • Dhuha05:14
 • Dzuhur12:50
 • Ashar16:40
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:49
 • 4 Julai 2019 - Kh
 • Imsak03:15
 • Shubuh03:35
 • Terbit05:15
 • Dhuha05:15
 • Dzuhur12:50
 • Ashar16:40
 • Maghrib20:07
 • Isya'21:49
 • 5 Julai 2019 - Ju
 • Imsak03:16
 • Shubuh03:36
 • Terbit05:15
 • Dhuha05:15
 • Dzuhur12:50
 • Ashar16:40
 • Maghrib20:06
 • Isya'21:48

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Hatay