Jadwal Sholat Diyarbakyr

Jadwal Waktu Sholat Diyarbakyr,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak02:42
 • Shubuh03:02
 • Terbit04:49
 • Dhuha04:49
 • Dzuhur12:31
 • Ashar16:26
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:44
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak02:42
 • Shubuh03:02
 • Terbit04:49
 • Dhuha04:49
 • Dzuhur12:32
 • Ashar16:26
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:44
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak02:42
 • Shubuh03:02
 • Terbit04:49
 • Dhuha04:49
 • Dzuhur12:32
 • Ashar16:26
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:45
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak02:43
 • Shubuh03:03
 • Terbit04:50
 • Dhuha04:50
 • Dzuhur12:32
 • Ashar16:26
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:44
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak02:43
 • Shubuh03:03
 • Terbit04:50
 • Dhuha04:50
 • Dzuhur12:32
 • Ashar16:26
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:44
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak02:44
 • Shubuh03:04
 • Terbit04:50
 • Dhuha04:50
 • Dzuhur12:32
 • Ashar16:27
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:44
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak02:44
 • Shubuh03:04
 • Terbit04:51
 • Dhuha04:51
 • Dzuhur12:33
 • Ashar16:27
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:44
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak02:45
 • Shubuh03:05
 • Terbit04:51
 • Dhuha04:51
 • Dzuhur12:33
 • Ashar16:27
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:44
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak02:46
 • Shubuh03:06
 • Terbit04:52
 • Dhuha04:52
 • Dzuhur12:33
 • Ashar16:27
 • Maghrib19:56
 • Isya'21:44

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Diyarbakyr