Jadwal Sholat Diyarbakyr

Jadwal Waktu Sholat Diyarbakyr,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 4 Jun 2020 - Kh
 • Imsak02:45
 • Shubuh03:05
 • Terbit04:49
 • Dhuha04:49
 • Dzuhur12:27
 • Ashar16:21
 • Maghrib19:48
 • Isya'21:35
 • 5 Jun 2020 - Ju
 • Imsak02:44
 • Shubuh03:04
 • Terbit04:48
 • Dhuha04:48
 • Dzuhur12:28
 • Ashar16:21
 • Maghrib19:49
 • Isya'21:36
 • 6 Jun 2020 - Sa
 • Imsak02:44
 • Shubuh03:04
 • Terbit04:48
 • Dhuha04:48
 • Dzuhur12:28
 • Ashar16:22
 • Maghrib19:50
 • Isya'21:36
 • 7 Jun 2020 - Ah
 • Imsak02:43
 • Shubuh03:03
 • Terbit04:48
 • Dhuha04:48
 • Dzuhur12:28
 • Ashar16:22
 • Maghrib19:50
 • Isya'21:37
 • 8 Jun 2020 - Is
 • Imsak02:43
 • Shubuh03:03
 • Terbit04:48
 • Dhuha04:48
 • Dzuhur12:28
 • Ashar16:22
 • Maghrib19:51
 • Isya'21:38
 • 9 Jun 2020 - Se
 • Imsak02:42
 • Shubuh03:02
 • Terbit04:48
 • Dhuha04:48
 • Dzuhur12:28
 • Ashar16:22
 • Maghrib19:51
 • Isya'21:39
 • 10 Jun 2020 - Ra
 • Imsak02:42
 • Shubuh03:02
 • Terbit04:48
 • Dhuha04:48
 • Dzuhur12:29
 • Ashar16:23
 • Maghrib19:52
 • Isya'21:39
 • 11 Jun 2020 - Kh
 • Imsak02:42
 • Shubuh03:02
 • Terbit04:47
 • Dhuha04:47
 • Dzuhur12:29
 • Ashar16:23
 • Maghrib19:52
 • Isya'21:40
 • 12 Jun 2020 - Ju
 • Imsak02:41
 • Shubuh03:01
 • Terbit04:47
 • Dhuha04:47
 • Dzuhur12:29
 • Ashar16:23
 • Maghrib19:53
 • Isya'21:41

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Diyarbakyr