Jadwal Sholat Agry

Jadwal Waktu Sholat Agry,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak02:17
 • Shubuh02:37
 • Terbit04:32
 • Dhuha04:32
 • Dzuhur12:20
 • Ashar16:18
 • Maghrib19:50
 • Isya'21:45
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak02:17
 • Shubuh02:37
 • Terbit04:32
 • Dhuha04:32
 • Dzuhur12:20
 • Ashar16:18
 • Maghrib19:51
 • Isya'21:45
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak02:17
 • Shubuh02:37
 • Terbit04:32
 • Dhuha04:32
 • Dzuhur12:20
 • Ashar16:19
 • Maghrib19:51
 • Isya'21:45
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak02:18
 • Shubuh02:38
 • Terbit04:32
 • Dhuha04:32
 • Dzuhur12:21
 • Ashar16:19
 • Maghrib19:51
 • Isya'21:45
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak02:18
 • Shubuh02:38
 • Terbit04:33
 • Dhuha04:33
 • Dzuhur12:21
 • Ashar16:19
 • Maghrib19:51
 • Isya'21:45
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak02:19
 • Shubuh02:39
 • Terbit04:33
 • Dhuha04:33
 • Dzuhur12:21
 • Ashar16:19
 • Maghrib19:51
 • Isya'21:45
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak02:19
 • Shubuh02:39
 • Terbit04:34
 • Dhuha04:34
 • Dzuhur12:21
 • Ashar16:19
 • Maghrib19:51
 • Isya'21:45
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak02:20
 • Shubuh02:40
 • Terbit04:34
 • Dhuha04:34
 • Dzuhur12:21
 • Ashar16:19
 • Maghrib19:51
 • Isya'21:44
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak02:21
 • Shubuh02:41
 • Terbit04:35
 • Dhuha04:35
 • Dzuhur12:22
 • Ashar16:20
 • Maghrib19:50
 • Isya'21:44
 • 2 Julai 2019 - Se
 • Imsak02:22
 • Shubuh02:42
 • Terbit04:35
 • Dhuha04:35
 • Dzuhur12:22
 • Ashar16:20
 • Maghrib19:50
 • Isya'21:44
 • 3 Julai 2019 - Ra
 • Imsak02:22
 • Shubuh02:42
 • Terbit04:36
 • Dhuha04:36
 • Dzuhur12:22
 • Ashar16:20
 • Maghrib19:50
 • Isya'21:43
 • 4 Julai 2019 - Kh
 • Imsak02:23
 • Shubuh02:43
 • Terbit04:36
 • Dhuha04:36
 • Dzuhur12:22
 • Ashar16:20
 • Maghrib19:50
 • Isya'21:43

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Agry