Jadwal Sholat Bursa

Jadwal Waktu Sholat Bursa,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 23 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:09
 • Shubuh03:29
 • Terbit05:26
 • Dhuha05:26
 • Dzuhur13:16
 • Ashar17:15
 • Maghrib20:48
 • Isya'22:44
 • 24 Jun 2019 - Is
 • Imsak03:09
 • Shubuh03:29
 • Terbit05:26
 • Dhuha05:26
 • Dzuhur13:16
 • Ashar17:15
 • Maghrib20:48
 • Isya'22:44
 • 25 Jun 2019 - Se
 • Imsak03:09
 • Shubuh03:29
 • Terbit05:27
 • Dhuha05:27
 • Dzuhur13:16
 • Ashar17:16
 • Maghrib20:48
 • Isya'22:44
 • 26 Jun 2019 - Ra
 • Imsak03:10
 • Shubuh03:30
 • Terbit05:27
 • Dhuha05:27
 • Dzuhur13:17
 • Ashar17:16
 • Maghrib20:48
 • Isya'22:44
 • 27 Jun 2019 - Kh
 • Imsak03:10
 • Shubuh03:30
 • Terbit05:27
 • Dhuha05:27
 • Dzuhur13:17
 • Ashar17:16
 • Maghrib20:48
 • Isya'22:44
 • 28 Jun 2019 - Ju
 • Imsak03:11
 • Shubuh03:31
 • Terbit05:28
 • Dhuha05:28
 • Dzuhur13:17
 • Ashar17:16
 • Maghrib20:48
 • Isya'22:44
 • 29 Jun 2019 - Sa
 • Imsak03:12
 • Shubuh03:32
 • Terbit05:28
 • Dhuha05:28
 • Dzuhur13:17
 • Ashar17:16
 • Maghrib20:48
 • Isya'22:44
 • 30 Jun 2019 - Ah
 • Imsak03:12
 • Shubuh03:32
 • Terbit05:29
 • Dhuha05:29
 • Dzuhur13:17
 • Ashar17:16
 • Maghrib20:48
 • Isya'22:44
 • 1 Julai 2019 - Is
 • Imsak03:13
 • Shubuh03:33
 • Terbit05:29
 • Dhuha05:29
 • Dzuhur13:18
 • Ashar17:17
 • Maghrib20:48
 • Isya'22:43

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Bursa