Jadwal Sholat Dier

Jadwal Waktu Sholat Dier,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 12 November 2019 - Se
 • Imsak04:52
 • Shubuh05:12
 • Terbit06:47
 • Dhuha06:47
 • Dzuhur11:41
 • Ashar13:59
 • Maghrib16:24
 • Isya'18:03
 • 13 November 2019 - Ra
 • Imsak04:53
 • Shubuh05:13
 • Terbit06:48
 • Dhuha06:48
 • Dzuhur11:41
 • Ashar13:58
 • Maghrib16:23
 • Isya'18:02
 • 14 November 2019 - Kh
 • Imsak04:55
 • Shubuh05:15
 • Terbit06:50
 • Dhuha06:50
 • Dzuhur11:41
 • Ashar13:57
 • Maghrib16:22
 • Isya'18:01
 • 15 November 2019 - Ju
 • Imsak04:56
 • Shubuh05:16
 • Terbit06:51
 • Dhuha06:51
 • Dzuhur11:41
 • Ashar13:56
 • Maghrib16:21
 • Isya'18:00
 • 16 November 2019 - Sa
 • Imsak04:57
 • Shubuh05:17
 • Terbit06:53
 • Dhuha06:53
 • Dzuhur11:41
 • Ashar13:55
 • Maghrib16:20
 • Isya'17:59
 • 17 November 2019 - Ah
 • Imsak04:58
 • Shubuh05:18
 • Terbit06:54
 • Dhuha06:54
 • Dzuhur11:42
 • Ashar13:55
 • Maghrib16:18
 • Isya'17:58
 • 18 November 2019 - Is
 • Imsak05:00
 • Shubuh05:20
 • Terbit06:56
 • Dhuha06:56
 • Dzuhur11:42
 • Ashar13:54
 • Maghrib16:17
 • Isya'17:57
 • 19 November 2019 - Se
 • Imsak05:01
 • Shubuh05:21
 • Terbit06:57
 • Dhuha06:57
 • Dzuhur11:42
 • Ashar13:53
 • Maghrib16:16
 • Isya'17:57
 • 20 November 2019 - Ra
 • Imsak05:02
 • Shubuh05:22
 • Terbit06:58
 • Dhuha06:58
 • Dzuhur11:42
 • Ashar13:52
 • Maghrib16:16
 • Isya'17:56
 • 21 November 2019 - Kh
 • Imsak05:03
 • Shubuh05:23
 • Terbit07:00
 • Dhuha07:00
 • Dzuhur11:42
 • Ashar13:52
 • Maghrib16:15
 • Isya'17:55
 • 22 November 2019 - Ju
 • Imsak05:04
 • Shubuh05:24
 • Terbit07:01
 • Dhuha07:01
 • Dzuhur11:43
 • Ashar13:51
 • Maghrib16:14
 • Isya'17:54
 • 23 November 2019 - Sa
 • Imsak05:06
 • Shubuh05:26
 • Terbit07:03
 • Dhuha07:03
 • Dzuhur11:43
 • Ashar13:50
 • Maghrib16:13
 • Isya'17:54

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Dier