Jadwal Sholat Telfs

Jadwal Waktu Sholat Telfs,

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 19 September 2021 - Ah
 • Imsak05:01
 • Shubuh06:54
 • Terbit05:21
 • Dhuha07:11
 • Dzuhur13:15
 • Ashar16:40
 • Maghrib19:28
 • Isya'21:04
 • 20 September 2021 - Is
 • Imsak05:02
 • Shubuh06:56
 • Terbit05:22
 • Dhuha07:16
 • Dzuhur13:14
 • Ashar16:39
 • Maghrib19:26
 • Isya'21:02
 • 21 September 2021 - Se
 • Imsak05:04
 • Shubuh06:57
 • Terbit05:24
 • Dhuha07:36
 • Dzuhur13:14
 • Ashar16:37
 • Maghrib19:24
 • Isya'21:00
 • 22 September 2021 - Ra
 • Imsak05:06
 • Shubuh06:58
 • Terbit05:26
 • Dhuha07:37
 • Dzuhur13:14
 • Ashar16:36
 • Maghrib19:22
 • Isya'20:57
 • 23 September 2021 - Kh
 • Imsak05:07
 • Shubuh07:00
 • Terbit05:27
 • Dhuha07:25
 • Dzuhur13:13
 • Ashar16:35
 • Maghrib19:20
 • Isya'20:55
 • 24 September 2021 - Ju
 • Imsak05:09
 • Shubuh07:01
 • Terbit05:29
 • Dhuha07:33
 • Dzuhur13:13
 • Ashar16:33
 • Maghrib19:18
 • Isya'20:53
 • 25 September 2021 - Sa
 • Imsak05:10
 • Shubuh07:02
 • Terbit05:30
 • Dhuha01:00
 • Dzuhur13:12
 • Ashar16:32
 • Maghrib19:16
 • Isya'20:51
 • 26 September 2021 - Ah
 • Imsak05:12
 • Shubuh07:04
 • Terbit05:32
 • Dhuha07:14
 • Dzuhur13:12
 • Ashar16:30
 • Maghrib19:14
 • Isya'20:49
 • 27 September 2021 - Is
 • Imsak05:14
 • Shubuh07:05
 • Terbit05:34
 • Dhuha07:43
 • Dzuhur13:12
 • Ashar16:29
 • Maghrib19:12
 • Isya'20:46
 • 28 September 2021 - Se
 • Imsak05:15
 • Shubuh07:06
 • Terbit05:35
 • Dhuha07:27
 • Dzuhur13:11
 • Ashar16:27
 • Maghrib19:10
 • Isya'20:44
 • 29 September 2021 - Ra
 • Imsak05:17
 • Shubuh07:08
 • Terbit05:37
 • Dhuha07:31
 • Dzuhur13:11
 • Ashar16:26
 • Maghrib19:08
 • Isya'20:42

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Telfs