Ukraina Jadwal Sholat

Ukraina 20 Jun 2019 - Kh jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Donetsk 00:30 00:50 04:20 04:20 12:40 16:56 20:43 23:41
Kiev 01:00 01:20 04:36 04:36 13:10 17:30 21:25 22:48
Krym 01:36 01:56 04:36 04:36 12:45 16:55 20:36 23:02
Sevastopol 02:03 02:23 04:52 04:52 12:58 17:06 20:45 23:04
Simferopol 01:55 02:15 04:48 04:48 12:55 17:05 20:44 23:06