Jadwal Sholat Sanana

Jadwal Waktu Sholat Sanana, Malut

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 22 Jun 2018 - Ju
 • Imsak05:06
 • Shubuh05:16
 • Terbit06:36
 • Dhuha06:59
 • Dzuhur12:40
 • Ashar16:05
 • Maghrib18:40
 • Isya'19:55
 • 23 Jun 2018 - Sa
 • Imsak05:06
 • Shubuh05:16
 • Terbit06:36
 • Dhuha07:00
 • Dzuhur12:40
 • Ashar16:05
 • Maghrib18:40
 • Isya'19:55
 • 24 Jun 2018 - Ah
 • Imsak05:07
 • Shubuh05:17
 • Terbit06:36
 • Dhuha07:00
 • Dzuhur12:41
 • Ashar16:05
 • Maghrib18:41
 • Isya'19:56
 • 25 Jun 2018 - Is
 • Imsak05:07
 • Shubuh05:17
 • Terbit06:37
 • Dhuha07:00
 • Dzuhur12:41
 • Ashar16:05
 • Maghrib18:41
 • Isya'19:56
 • 26 Jun 2018 - Se
 • Imsak05:07
 • Shubuh05:17
 • Terbit06:37
 • Dhuha07:00
 • Dzuhur12:41
 • Ashar16:06
 • Maghrib18:41
 • Isya'19:56
 • 27 Jun 2018 - Ra
 • Imsak05:07
 • Shubuh05:17
 • Terbit06:37
 • Dhuha07:00
 • Dzuhur12:41
 • Ashar16:06
 • Maghrib18:41
 • Isya'19:56
 • 28 Jun 2018 - Kh
 • Imsak05:08
 • Shubuh05:18
 • Terbit06:37
 • Dhuha07:00
 • Dzuhur12:41
 • Ashar16:06
 • Maghrib18:42
 • Isya'19:56
 • 29 Jun 2018 - Ju
 • Imsak05:08
 • Shubuh05:18
 • Terbit06:37
 • Dhuha07:00
 • Dzuhur12:42
 • Ashar16:06
 • Maghrib18:42
 • Isya'19:57
 • 30 Jun 2018 - Sa
 • Imsak05:08
 • Shubuh05:18
 • Terbit06:38
 • Dhuha07:01
 • Dzuhur12:42
 • Ashar16:06
 • Maghrib18:42
 • Isya'19:57
 • 1 Julai 2018 - Ah
 • Imsak05:08
 • Shubuh05:18
 • Terbit06:38
 • Dhuha07:01
 • Dzuhur12:42
 • Ashar16:07
 • Maghrib18:42
 • Isya'19:57
 • 2 Julai 2018 - Is
 • Imsak05:09
 • Shubuh05:19
 • Terbit06:38
 • Dhuha07:01
 • Dzuhur12:42
 • Ashar16:07
 • Maghrib18:42
 • Isya'19:57

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Sanana