Jadwal Sholat Sanana

Jadwal Waktu Sholat Sanana, Malut

 • Tanggal
 • Imsak
 • Shubuh
 • Terbit
 • Dhuha
 • Dzuhur
 • Ashar
 • Maghrib
 • Isya'
 • 18 Oktober 2018 - Kh
 • Imsak04:51
 • Shubuh05:01
 • Terbit06:15
 • Dhuha06:38
 • Dzuhur12:23
 • Ashar15:36
 • Maghrib18:28
 • Isya'19:38
 • 19 Oktober 2018 - Ju
 • Imsak04:50
 • Shubuh05:00
 • Terbit06:14
 • Dhuha06:37
 • Dzuhur12:23
 • Ashar15:37
 • Maghrib18:28
 • Isya'19:38
 • 20 Oktober 2018 - Sa
 • Imsak04:50
 • Shubuh05:00
 • Terbit06:14
 • Dhuha06:37
 • Dzuhur12:23
 • Ashar15:37
 • Maghrib18:28
 • Isya'19:38
 • 21 Oktober 2018 - Ah
 • Imsak04:50
 • Shubuh05:00
 • Terbit06:14
 • Dhuha06:37
 • Dzuhur12:23
 • Ashar15:37
 • Maghrib18:28
 • Isya'19:38
 • 22 Oktober 2018 - Is
 • Imsak04:49
 • Shubuh05:00
 • Terbit06:14
 • Dhuha06:37
 • Dzuhur12:23
 • Ashar15:38
 • Maghrib18:28
 • Isya'19:38
 • 23 Oktober 2018 - Se
 • Imsak04:49
 • Shubuh05:00
 • Terbit06:14
 • Dhuha06:37
 • Dzuhur12:23
 • Ashar15:38
 • Maghrib18:28
 • Isya'19:38
 • 24 Oktober 2018 - Ra
 • Imsak04:49
 • Shubuh04:59
 • Terbit06:13
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur12:22
 • Ashar15:38
 • Maghrib18:27
 • Isya'19:38
 • 25 Oktober 2018 - Kh
 • Imsak04:49
 • Shubuh04:59
 • Terbit06:13
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur12:22
 • Ashar15:39
 • Maghrib18:27
 • Isya'19:38
 • 26 Oktober 2018 - Ju
 • Imsak04:48
 • Shubuh04:58
 • Terbit06:13
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur12:22
 • Ashar15:39
 • Maghrib18:27
 • Isya'19:38
 • 27 Oktober 2018 - Sa
 • Imsak04:48
 • Shubuh04:58
 • Terbit06:13
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur12:22
 • Ashar15:39
 • Maghrib18:27
 • Isya'19:38
 • 28 Oktober 2018 - Ah
 • Imsak04:48
 • Shubuh04:58
 • Terbit06:13
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur12:22
 • Ashar15:40
 • Maghrib18:27
 • Isya'19:38
 • 29 Oktober 2018 - Is
 • Imsak04:47
 • Shubuh04:57
 • Terbit06:13
 • Dhuha06:36
 • Dzuhur12:22
 • Ashar15:40
 • Maghrib18:27
 • Isya'19:38

Jadwal Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

Jadwal Waktu Sholat Sanana